– Men samtidigt är en organisation bara en organisation. Det är engagemanget som skapar verksamheten i facket, säger Yvonne Nygårds, förbundets andre ordförande och ordförande i den stadgekommitté som har jobbat fram förslaget.

Ombuden på Fastighets kongress kommer att fatta besluten. De kunde börja titta på förslaget i förra veckan.

Kritik mot sovande avdelningar

Den interna kritiken handlar om att aktiva klubbar inte har något att säga till om uppåt i förbundet. Och att många av avdelningarna inte har fått i gång någon verksamhet.

Åtta personer i en stadgekommitté har under ungefär ett år slipat fram ett förslag som ska gå kritikerna till mötes.

– Vi har uppmanat avdelningarna att prata om det och vi har lyssnat på tankar som vi fått in. Förbundsstyrelsen har också stött och blött frågan, säger Yvonne Nygårds.

Nu föreslås branschavdelningar

En stor förändring är att 119 geografiska avdelningar försvinner och ersätts av branschavdelningar. Klubbarna föreslår vilka personer som ska driva de nya avdelningarna.

Det är som att alla förstår att vi måste göra något åt dagens situation.

Yvonne Nygårds, ordförande i stadgekommittén

Till att börja med kan branscherna fastighet, städ, Samhall och specialservice bilda branschavdelningar runt om i landet. På sikt kan områdena bli mindre. En annan utveckling kan vara att mindre branscher, såsom Folkets husanställda, bildar en egen rikstäckande avdelning.

Ny organisation vid årsskiftet?

En annan förändring är att nio avdelningsforum försvinner och ersätts av fem representantskap. Branschavdelningarna bestämmer vilka som ska sitta där. En av uppgifterna blir att föreslå sina representanter till den mäktiga förbundsstyrelsen.

Det är kongressen som i maj ska debattera och besluta om och hur Fastighets organisation ska förändras. I så fall händer det vid årsskiftet, ett halvår senare.

Så kommer det att märkas

Hur märker en medlem den föreslagna förändringen?

– Vi önskar att det blir fler förtroendevalda på arbetsplatserna. Men det är ju ett jobb som alltid pågår, oavsett organisation.

… och vad blir skillnaden för den som är engagerad i en klubb?

– Klubbar och arbetsplatsombud kommer att träffa likasinnade på sin ort i en branschavdelning. Till exempel kan förtroendevalda på HSB, Riksbyggen och bostadsbolaget diskutera och driva frågor tillsammans.

Något måste göras

Hur känns det själv inför kongressens diskussion och beslut?

– Positivt. Det är som att alla förstår att vi måste göra något åt dagens situation, säger Yvonne Nygårds.

Så funkar en kongress

Kongressen är Fastighets högsta beslutande organ. Den hålls vart fjärde år.

I år blir det kongress på Clarion vid Arlanda den 6 till 8 maj.

160 ombud kommer dit och fattar besluten om fackets framtid.

De väljer vilka som ska sitta i ledningen för facket.