I en artikel i Fastighetsfolket riktar flera förtroendevalda skarp kritik mot hur Fastighets är organiserat i dag. Flera anser bland annat att avdelningarna bör läggas ned. Och att ledningen måste komma närmare klubbarna ute på arbetsplatserna.

”Det funkar inte”

Yvonne Nygårds, andre ordförande i Fastighets, instämmer i att den lokala organisationen måste förändras.

– Rent krasst: det fungerar inte. Vi skapar inte det engagemang på arbetsplatserna som vi måste ha.

Yvonne Nygårds, som också leder Fastighets stadgekommitté inför kongressen, välkomnar kritiken som strömmar in efter Fastighetsfolkets rundringning.

– Det är kul att det finns ett engagemang och att det kommer åsikter. Det är precis det som vi vill få igång, säger hon.

Högst upp på agendan

Förbundsstyrelsen jobbar redan efter en verksamhetsplan som går ut på att verksamheten måste koncentreras kring landets klubbar ute på arbetsplatserna, påpekar Yvonne Nygårds. Hon säger också att hon inte vill föregå diskussionen i stadgekommittén innan de ska lägga fram sina förslag. Men en sak kan hon säga: diskussionen om insomnade avdelningar, lokal organisation och lågt engagemang är högst upp på kommitténs agenda.

– Hur vi ska organisera oss lokalt är det som vi pratar allra mest om. Att vi behöver vitalisera vår organisation och få mer engagemang är vi alla är överens om. Arbetsplatserna är grunden i vår organisation och utan engagemanget där så finns det ingenting, säger Yvonne Nygårds.

Vad tycker du?

Formulera dina åsikter och konkreta förslag i en motion till kongressen.

Du ska skicka motionen till din avdelning, som senast den 31 oktober tar upp den på ett avdelningsmöte. Där avgörs om avdelningen ska stå bakom din motion, vilket ger den en större tyngd. Även om du inte får det stödet har du rätt att be avdelningen skicka den vidare till förbundsstyrelsen.

Alla insända motioner tas upp på kongressen i maj nästa år. De beviljas, avslås eller besvaras på annat sätt.