Fastighetsfolket har tidigare rapporterat om Fastighets stadgekommitté, som har i uppdrag att se över förslag till nya stadgar i förbundet inför kongressen 2022. De hade nyligen sitt första möte.

Fastighets: Vi behöver bli bättre för att få fler aktiva medlemmar

Arbetsmarknad

Några missnöjda

Artikeln väckte vissa reaktioner. På Facebook skrev ett par personer om bristen på mångfald i stadgekommittén. Ingen i gruppen har utländsk bakgrund. Enligt statistik från LO är det runt 40-45 procent av Fastighets medlemmar som har utländsk bakgrund.

Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande och den som leder stadgekommittén, känner till att det finns synpunkter på vilka som valts i kommittén.

”Inte lätt”

– Det är ingen lätt uppgift det här. Vi måste ha män, kvinnor, folk från olika branscher, någon från förbundsstyrelsen, folk från olika delar av landet. Tyvärr landade vi att det inte blev någon med utländsk härkomst, säger Yvonne Nygårds på Fastighets.

Hon fortsätter:

– Det finns många grupper som inte är representerade i stadgekommittén när man tittar närmare på det. En viktig aspekt var att ha en representant för städbranschen. Och det är därför vi utsåg Victoria Björkman.

Städare kommer in

Till de tidigare sju medlemmarna i kommittén tillkommer nu Victoria Björkman, städare på ISS och regionalt skyddsombud i Region väst.

En viktig aspekt var att ha en representant för städbranschen

Yvonne Nygårds

Yvonne Nygårds understryker att poängen är att diskussionen om stadgarna ska pågå på avdelningsmöten, klubbmöten, genom motioner med mera, i hela förbundet, inte bara i stadgekommittén.

Alla ska vara delaktiga

– Jag vill vara tydlig med att detta är en process där hela förbundet, alla medlemmar, får vara med. Stadgekommitténs uppgift är att samla in alla goda idéer, kunskaper och prata med så många som möjligt och diskutera fram ett förslag utifrån det.

Kommittén ska vara klar med sitt arbete i augusti. Då tar förbundsstyrelsen över och behandlar förslaget.

Där finns förtroendevalda med utländsk bakgrund, påpekar Yvonne Nygårds.

– I början av september skickas förslaget ut till avdelningarna. Då finns det möjlighet att skriva motioner och diskutera förslagen ända fram till kongressen i maj.

De sitter i stadgekommittén

  • Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.
  • Patrik Hellström, fastighetsskötare, avdelning Västerås. Sitter i förbundsstyrelsen.
  • Madlén Gunnarsson, ombudsman i Region Väst.
  • Erika Sundvall, ombudsman i Region Nord.
  • Madeleine Holst, bovärd, förtroendevald i avdelning Lund, aktiv i Region Syd.
  • Curt Öhrström, fastighetsskötare, förtroendevald i avdelning Södertörn i Region Ost.
  • Jimmy Winge, fastighetsskötare, ordförande i Fastighets koncernklubb på Riksbyggen.
  • Victoria Björkman, städare, regionalt skyddsombud i Region väst.