Är du man och över 40 år är det större chans att folket i fackstyrelsen inom Fastighets liknar dig. Spelar det någon roll? Det behöver det inte göra: Men många demokratiska organisationer såsom fackförbund och politiska partier har länge haft som mål att företrädarna ska spegla grupperna som de företräder.

Mål vara en jämlik organisation

Medlemmarna indelas i 119 avdelningar

Fastighets jobbar för en ökad representativitet och en jämlik organisation. För att granska hur förbundet lyckas med detta har vi bett förbundet ta fram statistik över kön och ålder, uppgifter som går att ta fram via medlemsregistret.

Förbundet är organiserat i 119 avdelningar och 190 klubbar. Bland medlemmarna är 48 procent kvinnor, i avdelningsstyrelserna är de 45 procent och i klubbstyrelserna 37 procent. 41 procent av avdelningsordförandena är kvinnor och 32 procent av klubbordförandena.

Antalet fackklubbar 190 verksamma på företagen

– Vi är LO:s mest jämställda förbund sett till medlemskåren och så ska det se ut även i styrelserna och i förbundet i stort. En jämn fördelning är bra för alla organisationer, det blir bättre diskussioner då, säger Yvonne Nygårds, som är andre ordförande i Fastighets och ansvarig för organisationsfrågor.

Fler klubbar i fastighetsbranschen

Förklaringen till att det är fler män i klubbstyrelserna är enligt henne flera.  
–Det kan nog bero på strukturen, att vi har fler klubbar i fastighetsbranschen som traditionellt varit mansdominerad. Trots att städyrket traditionellt varit ett kvinnoyrke har även klubbarna inom städbranschen många män i styrelserna, säger Yvonne Nygårds och fortsätter:

–Många av klubbarna på städföretag finns i storstadsområdena och där är det också en hel del män som arbetar. Många av dem har utländsk härkomst som ju är en annan viktig del av bredden och representativiteten som vi behöver. 

Valberedningar ska hitta bredden

Yvonne Nygårds påpekar att det finns en rad faktorer att ta hänsyn till. Kön och ålder är två av dem, i den demokratiska organisationen från avdelningar och uppåt ska det också exempelvis finnas representanter från olika yrken och avtalsområden. 

Gör förbundet tillräckligt för att förbundet ska spegla medlemmarna?
– Vi gör mycket, men vi behöver göra mer och det är valberedningens uppgift att se till att det blir så. Samtidigt gäller det att över huvud taget hitta folk som vill engagera sig, säger Yvonne Nygårds.

Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.

Få unga medlemmar

När Fastighetsfolket gjorde en liknande granskning 2017 var andelen medlemmar under 30 år 7 procent. I avdelningsstyrelserna var 4 procent under 30 år. Siffrorna idag ligger på exakt samma nivå. 
I klubbarna, som vi inte hade uppgifter på 2017, har något fler unga tagit plats i styrelsen. 6 procent är under 30 år och ytterligare 8 procent är 30-34 år.

Gabriel Johansson, 30, är ungdomssamordnare i förbundet. 
–Det är lättare att komma in i klubbverksamheten, tror jag, eftersom den har en direkt koppling till jobbet. Det krävs att man lyfter blicken lite mer för att engagera sig i avdelningen, säger han.

Gabriel Johansson är ungdomssamordnare

Vad är din förklaring till att få unga går med och engagerar sig fackligt?
–De flesta lever i en värld där löneökningen kommer varje år och det rullar på. Det tar ett tag att förstå hur systemet är uppbyggt och att förstå den fackliga idén. Samtidigt tror jag att arbetsmarknaden påverkas av att de unga inte tar plats. Utvecklingen med osäkra gig-jobb kan pågå eftersom det inte finns ett större motstånd bland unga.

Vad gör ni för att få fler unga aktiva?
–Vi har ungdomsgrupper i regionerna, men nu under coronapandemin är det svårt att hålla verksamhet. Nu är det fokus på utbildning, det är på gång med digitala ung-utbildningar i LO:s regi, säger Gabriel Johansson.

Gabriel Johansson är fastighetsskötare och klubbordförande på Örebrobostäder till vardags. Han blev själv aktiv efter en introduktion för nyanställda i företaget. Kort därefter gick dåvarande ordföranden i pension.

–Hon la fram mig som efterträdare trots att jag inte hade så stor koll. Sen byggde jag upp ett nätverk och skaffade mig verktyg. Min uppfattning är att det inte finns någon annan väg än att ta plats och ta del av kunskapen. Man måste inte kunna allt, jag är själv ett exempel på det, säger Gabriel Johansson.

Testar att sitta med i styrelsen

Nu har Öbo-klubben tagit in en ”styrelseelev”, som deltar i styrelsearbetet men inte har rösträtt. Hon heter Sara Johansson och är 21.
–Det är väldigt spännande och roligt. Jag är med och observerar och får både mer inblick i företaget och hur facket och LO jobbar. Jag kan absolut tänka mig att fortsätta vara aktiv, säger Sara Johansson.

Jag har alltid hört hemifrån att det är bra att ha en fast spelare på sin sida

Hon började som sommarjobbare på Öbo för två år sedan.
–Jag gick med i facket för ett år sedan, ungefär när jag fick fast jobb. Jag har alltid hört hemifrån att det är bra att ha en fast spelare på sin sida.

51 år i snitt i ledningen

Hur ser det då ut på den högsta nivån, Fastighets förbundsledning och förbundsstyrelse?

Förbundsledningen består av ordförande Magnus Pettersson, 55 år, andre ordförande Yvonne Nygårds, 52, och tredje ordförande Joakim Oscarsson, 49, (nyvald).
De ordinarie ledamöterna i förbundsstyrelsen är fyra kvinnor och sex män (utöver förbundsledningen). Ersättarna är tre kvinnor och tre män. Snittåldern för hela förbundsstyrelsen är 51 år.

Fastighets förbundsstyrelse

Ordinarie ledamöter:

Magnus Pettersson, 55, ordförande

Yvonne Nygårds, 52, andre ordförande

Joakim Oscarsson, 49, tredje ordförande

David Sjörén, 43, avdelning Falköping, fastighetsskötare

Timo Närhi, 60, avdelning Trelleborg, fastighetsskötare

Patrik Hellström, 53, avdelning Västerås, fastighetsskötare

Camilla Claesson, 55, avdelning Göteborg Centrum, miljövärd

Ysabel Nilsson Saavedra, 60, avdelning Arlanda, städare

Joakim Olofsson, 47, avdelning Hässleholm, vaktmästare

Eshagh Najmeddin, 57, avdelning Stockholm City, städare

Veronica Boström, 49, avdelning Örebro, städare

Peo Timan, 52, avdelningsskötare Höga kusten, fastighetsskötare

Mimmi Wästle, 28, avdelning Umeå, städare

Ersättare:

Roger Sandlund, 58, avdelning Haparanda, driftledare

Christina Petranyi, 52, avdelning Södertälje, städare

Annica Falck, 63, avdelning Skövde, internlärare Samhall

Anita Göransson, 53, avdelning Ystad, städare

Curt Öhrström, 63, avdelning Södertörn, fastighetsskötare

Gabriel Johansson, 30, avdelning Örebro, fastighetsskötare