Förbundsmötet är Fastighets högsta beslutande organ mellan kongresserna och där representeras medlemmarna av förtroendevalda från respektive avdelning. Det här året skedde mötet digitalt på grund av coronapandemin.

Han blir ansvarig för löneavtalen

Mötet valde enhälligt avtalsombudsmannen Joakim Oscarsson till tredje ordförande och avtalssekreterare. När han fick ordet berättade han om hur han började sin fackliga bana när han jobbade i psykiatrin i Växjö.

– Jag märkte att vi kunde påverka och få inflytande. Det har varit en drivkraft sedan dess och kampen har fortsatt fast i andra former.

Han tackade också för förtroendet och riktade ett tack till alla som delat med sig av sina erfarenheter.

– Jag har lärt mig mycket av er. Tack för allt ni delat med mig. Det här är ett lagspel, kamrater. Vi kommer aldrig att lyckas om vi inte gör det tillsammans. Nu kör vi! Sa Joakim Oscarsson.

Magnus Pettersson öppnade förbundsmötet, som hölls digitalt på grund av coronapandemin.

Pandemin har stökat till det

Ordförande Magnus Pettersson konstaterade inledningsvis att pandemin satt käppar i hjulet för den fackliga verksamheten på flera sätt, bland annat genom att man tvingades skjuta upp avtalsrörelsen. Coronapandemin har också lett till att de fackliga kontoren hållits stängda för besök och att det mesta av verksamheten genomförts på distans.

– Trots det är min bild att förhandlingsverksamheten har fungerat förvånansvärt bra. Det som blivit lidande är den utåtriktade verksamheten, arbetsgivarna vill inte ha ut oss. Det är bara att ta nya tag helt enkelt för 2021, sa Magnus Pettersson.

Facket behöver bli bättre digitalt

Coronapandemins effekter på verksamheten ledde till diskussion. Melinda Kandel från avdelning Norrköping beklagade att fackföreningsrörelsen valt att stänga ned i hög grad.

– Jag är aktiv i flera föreningar där vi varit bra på att ställa om till digitalt. Men för facket känns det här som ett förlorat år, samtidigt som många av våra frågor är extra mycket på tapeten. Jag hoppas att vi anstränger oss för att ställa om mycket snabbare inför nästa år, sa Melinda Kandel.

Madeleine Holst från avdelning Lund uttalade att hon delade förbundsledningens bedömning att vidta försiktighetsåtgärder för att minska coronarisken.

– Men jag tycker också att vi måste få igång de digitala verktygen på ett mycket bättre sätt, sa Madeleine Holst.

Mimmi Wästle, avdelning Umeå.

Ny städare till förbundsstyrelsen

Under mötet valdes en ny ledamot till förbundsstyrelsen, eftersom Jessika Bäckman från region Nord slutat.

Mimmi Wästle från Umeå var valberedningens förslag.

Roger Sandlund från Haparanda, Annica Falck, Skövde, Kurt Bier, Sandviken, och Christina Petranyi, Södertälje var också nominerade.

– Alla nominerade är jättebra namn. Vi i valberedningen har tänkt på hur styrelsen är sammansatt och vi har tänkt på framtiden. Det har varit viktigt att få in en kvinna och Mimmi Wästle är också ung. Därför föreslår vi henne, sa valberedningens ordförande Mohamad Elmarghichi.

Efter votering valdes Mimmi Wästle. Hon är från avdelning Umeå, 28 år, städare och aktiv i klubbstyrelsen på Allservice Hemtrivsel i Norr.

Kamp för höjda reallöner

Joakim Oscarsson träder in som avtalssekreterare efter att den pågående avtalsrörelsen avslutats.

Hur känns det att ha fått uppdraget?

– Det känns jättestort. Nu vill jag bara sätta igång, men först ska vi klara avtalsrörelsen. Där får vi vara ödmjuka inför att det kommer att bli tufft med det ekonomiska läge vi befinner oss i. Samtidigt blir allt dyrare så det är självklart att våra medlemmar är värda mer pengar i plånboken, säger Joakim Oscarsson.