I avtalsrörelsen för cirka tre år bestämde parterna sig för att lägga fokus på sexuella trakasserier.

Flera partsgemensamma arbetsgrupper tillsattes i många olika branscher, som skulle arbeta med frågan kring hur sexuella trakasserier kan motverkas. 

Den här veckan, i samband med att det är den Europeiska arbetsmiljöveckan, släpper Fastighets och arbetsgivarorganisationerna Almega fastighetsarbetsgivarna och Fastigo en gemensam checklista mot sexuella trakasserier.

– Vi är enade om att detta är viktigt att arbeta med och just denna typen av partsgemensamt arbete blir mycket starkare än om vardera part gör det för sig, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman som varit den från Fastighets som jobbat med checklistan.

Jargong och attityder

Några exempel på diskussionsfrågor i checklistan är:

  • Vilka attityder och vilken jargong finns på arbetsplatsen?
  • Kan jargongen upplevas som exkluderande eller kränkande?

– Checklistan är ett förslag på hur man kan börja jobba mot sexuella trakasserier. Genom det här samarbetet kan vi nå ut både till arbetsgivare och skyddsombud. Gör vi det så har vi kommit en bit på vägen, säger Torbjörn Jonsson.

Unga kvinnor drabbas ofta

I en undersökning av Arbetsmiljöverket från 2020 svarade 11 procent av kvinnor på arbetsmarknaden och två procent av männen att de har varit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet under det senaste året. För unga var det ännu vanligare, var fjärde ung kvinna har utsatts för sextrakasserier.

Samma rapport från Arbetsmiljöverket visade att 6 procent av de kvinnliga städarna minst en gång de senaste 12 månaderna blivit utsatt för sexuella trakasserier från chefer eller arbetskamrater.