Hur vet jag att jag är diskriminerad?

Det beror på den enskilda situationen. Men du måste vara utsatt för en orättvisa utifrån någon av sju olika diskrimineringsgrunder, till exempel ditt kön. Några situationer kan vara:

 • Du får lägre lön än kollegan som är av ett annat kön, trots att ni har samma jobb och meriter.
 • Du kallas inte till jobbintervju för att du har ett utländskt klingande namn.
 • Du får inte en högre tjänst för att du använder rullstol.
 • Provanställningen avbryts när chefen får veta att du är gravid.
 • Chefen gör sexuella närmanden mot dig.

Vad räknas som diskriminering?

Enligt lagen diskrimineras du om du har blivit orättvist behandlad eller kränkt utifrån någon av dessa så kallade diskrimineringsgrunder:

 • Kön (här räknas även den som diskrimineras på grund av graviditet).
 • Könsidentitet eller ditt könsuttryck.
 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Funktionsnedsättning.
 • Sexuell läggning.
 • Ålder.

En anställd får inte heller behandlas sämre för att hen vabbar eller är föräldraledig, till exempel få sämre löneutveckling eller inte erbjudas utbildning om andra får det. Då bryter arbetsgivaren mot föräldraledighetslagen.

Gäller det i alla situationer?

Ja, allt som har med jobbet att göra. Även på personalfester. ­Det spelar ingen roll om du är fastanställd, vikarie eller inhyrd.

Är det någon skillnad om det är kunden, kollegan eller chefen?

Det är aldrig okej att bli diskriminerad, men olika lagar skyddar dig i olika situationer.

Om chefen diskriminerar dig skyddas du av diskrimineringslagen. Om det till exempel är en kund som diskriminerar dig måste arbetsgivaren utreda och se till att det inte sker igen.

Även om en kollega kränker dig ligger ansvaret på chefen att diskrimineringen inte fortsätter.

Vad ska jag göra?

Om du är med i Fastighets eller ett annat fackförbund ska du vända dig dit. Du kan också gå direkt till chefen eller ett skyddsombud.

Du kan också kontakta Diskrimineringsombudsmannen (DO), men prata helst med facket eller chefen först.

Anmäl brottsliga händelser till polisen, förutom att ta upp det med din chef.

Hur bevisar jag att jag blir diskriminerad på jobbet?

Spara gärna mejl, sms och annat som kan visa vad du har varit med om.

Vad händer med den som diskriminerar?

Den eller dem som utsätter kollegor för trakasserier kan få tillsägelser, varningar, omplaceras eller till och med bli av med jobbet. Det är arbetsgivaren som avgör vad som behövs för att få stopp på trakasserierna.

Den som utsätter dig för trakasserier kan också straffas för ett brott, till exempel ofredande, sexuellt ofredande eller olaga hot. Det gäller oavsett om det är en kollega eller exempelvis en anställd på kontoret där du städar.

Och om det är chefen?

Arbetsgivaren kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till dig om du har blivit utsatt för diskriminering från arbetsgivaren eller från någon i chefsposition.

Kan jag straffas om jag säger att jag blir utsatt?

Nej. Ingen får straffa dig som berättar att någon blir trakasserad eller behandlad dåligt.

Om ditt vikariat till exempel inte skulle förlängas eller om du inte får lika stor löneförhöjning för att du har sagt ifrån så bryter arbetsgivaren mot lagen.

Vilka skyldigheter har min arbetsgivare?

Arbetsgivaren måste jobba aktivt för att motverka diskriminering och se till att alla får lika rättigheter på jobbet. Det gäller på alla arbetsplatser – från fastighetsbolag till städföretag.

Bland annat måste det göras en lönekartläggning varje år för att se så att lönerna inte är diskriminerande utifrån kön.

Om arbetsgivaren får veta att någon blir illa behandlad på jobbet måste chefen utreda det och se till så att diskrimineringen inte fortsätter.

Det måste även finnas rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Hur hjälper jag en kollega?

Du kan stötta en kollega som blir utsatt genom att påminna chefen om att arbetsgivaren har ansvaret att göra något åt det. Du kan också kontakta facket och berätta vad som har hänt, eller anmäla händelsen till DO.

Källa: Jenny Fromin, jurist och utredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO)