Vad är en arbetsskada?

Det är en skada eller sjukdom som du har fått på grund av en olycka eller som du på annat sätt fått av städjobbet. Du kan också ha fått den på väg till eller från jobbet.

Det kan även vara sjukdomar som beror på jobbet, både fysiska och psykiska. Förslitningar på grund av ensidigt arbete kan ge problem med smärtor i axlar, armar och händer.

Vad ska jag göra om jag får en arbetsskada när jag städar?

Det första du ska göra är att berätta för din chef. Din arbetsgivare ska sedan anmäla arbetsskadan till antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket eller båda två, beroende på skadan. Om arbetsgivaren inte anmäler arbetsskadan kan du själv göra det. 

Vad betalar arbetsgivaren vid arbetsskada?

Om du blir sjukskriven på grund av en arbetsskada har du rätt till sjuklön. De första två veckorna betalas den ut av din arbetsgivare. Efter det betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. 

Hur mycket kan jag få i ersättning vid arbetsskada?

För din arbetsskada kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen, som Försäkringskassan betalar ut. Det kan vara arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för olika kostnader. Livränta är ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din arbetsskada påverkar din inkomst minst ett år framåt. 

Hur ansöker jag om ersättning för arbetsskada?

Skicka in en ansökan till Försäkringskassan. 

Vad händer sedan?

När Försäkringskassan fått din ansökan ringer en handläggare upp dig för att starta en utredning. Försäkringskassan utreder om du har rätt att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen eller ej.

Kan jag även söka ersättning hos AFA Försäkring?

Ja, det finns även en kollektivavtalad försäkring som AFA Försäkring har hand om. Försäkringen som Fastighets är ansluten till hos AFA Försäkring heter TFA. Det står för trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Du ansöker själv om den hos AFA Försäkring.