SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har gått igenom de senaste årens studier om samband mellan arbetsmiljön och ökad risk för att få besvär och sjukdomar i nacke, axlar, armar, armbågar och händer. 

Bevisat att fler saker leder till smärtor

Det har kommit till fler studier som visar på en sådan ökad risk. Det gäller exempelvis arbete med framåt-eller bakåtböjd nacke och arbetsställningar där överarmarna lyfts högt.

Ansiktsbild på docent Helena Sandén.
Helena Sandén, docent och överläkare i arbete- och miljömedicin vid Sahlgrenska.

Helena Sandén, docent i arbets- och miljömedicin och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har varit sakkunnig i rapporten.

Varför kan det bli lättare att få en arbetsskada godkänd hos Försäkringskassan nu? 

– Försäkringskassan brukar använda SBU:s rapport när de gör sina bedömningar om arbetsskador och ersättningar. Den här rapporten kompletterar en tidigare rapport som kom 2012. 

Forskning på arbetsskador

Vad är skillnaden mellan den gamla och den nya rapporten?

– Att nu har man forskat mer och kommit fram till lite mer vad gäller sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och besvär och sjukdomar i nacke, axlar, armbågar, armar och händer. Vi måste arbeta efter evidens och då behöver det finnas tillräckligt många studier som har visat på samband. 

Vad hoppas ni att de här nya slutsatserna kan leda till? 

– Vi hoppas att Arbetsmiljöverket, arbetsgivare och fackföreningar tar detta till sig, så att de förebygger arbetsskador med den kunskap som nu kommer fram. 

Här kan du läsa alla slutsatserna i rapporten.