Nästa år går de stora fastighetsavtalen ut och ska förhandlas om i avtalsrörelsen. På Fastighets centrala avtalsråd under måndagen och tisdagen pekade ombudsman Nicklas Nilsson ut viktiga frågor som medlemmarna vill fokusera på i fastighetsavtalen inför nästa år.

– Nummer ett är lönen, att få upp den. Men sedan kommer ledig tid, semester och arbetstidsförkortning, sa han till de samlade förtroendevalda.

Föreslår arbetstidskonto

Just arbetstidsförkortning är en fråga som Fastighets har identifierat som viktig för medlemmarna på fastighetsavtalen, utifrån de olika lokala avtalsråden som hållits inom förbundet under året. Nicklas Nilsson berättade om en modell med ett så kallat arbetstidskonto.

Det är en form av arbetstidsförkortning där arbetstimmar förs över till ett konto som varje anställd själv kan välja hur det tas ut. Antingen i pengar, betald ledig tid eller avsättningar till pension.

– När man är 25-30 år kanske man är mer intresserad av pengar. När man är 35-40 och har huset fullt av barn så är det kanske ledig tid som man vill ha. Och när man passerat 50 är det kanske pension.

Tuff arbetsmiljö för sanerare

För avtalen gällande specialstäd och sanering så var det ombudsman Ewa Edström som tog till orda. Hon nämnde också lönerna som viktig fråga. Men även arbetstider och arbetsmiljö.

– Sanerare kliver ner i kulvertar och hanterar tunga högtryckstvättar. Man kan fundera på skrivningar som stärker arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Mycket beredskap

Många sanerare arbetar också med beredskap, påpekade hon.

– Skadesanerare till exempel. Det är svårt att planera sin tid om det sker en brand. Där har vi människor som sitter i lång beredskap och det blir problem med att de ska få sin dygnsvila. Där kan vi också titta på att stärka skrivningarna i avtalen.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan i avtalsrörelsen?

Tina Al-Kanaan, ventilationstekniker och ordförande för Fastighetsklubben på HSB i Jönköping.
Tina Al-Kanaan Ventilationstekniker och ordförande för Fastighetsklubben på HSB i Jönköping.

– Arbetstidsförkortning är en fråga jag tycker att vi ska driva i avtalsrörelsen. Många medlemmar har inte någon arbetstidsförkortning alls tyvärr. Men alla borde ha rätt till ett antal timmar per år, för att till exempel kunna följa med sina barn på en aktivitet utan att förlora i lön. Det tror jag skulle underlätta livet för många.

Bild: Caisa Rasmussen

Daniel Johansson Fastighetsskötare på HSB Södra Norrland.

– Lönen. Vi borde lägga oss högt och inte vika ner oss. Priserna på allting går upp och så mycket tjänar vi inte. Men också organiseringen är viktig, bli fler medlemmar på arbetsplatserna.

Bild: Anton Kasurinen

Ulrica Hiller Sanerare på Buchen i Karlstad.

– Traktamentet är en jätteviktig fråga. För några år sedan så byttes traktamentet bort för oss, mot att vi fick lite mer i lön. Men jag och många andra har förlorat fruktansvärt mycket pengar på det. Vi är hela tiden ute på jobb, man behöver köpa lunch, middag och allting. Tidigare fick man en ersättning för att man var ute men det får vi inte längre.

Bild: Anton Kasurinen