Michael Svensson i sina arbetskläder.
Michael Svensson fastighetsskötare, huvudskyddsombud, Uddevallahem.

– Telefonen. Ibland när man håller på med något jobb och så ringer det och ringer och ringer. Det kan vara jättestressande. Men vi har jobbat fram ett nytt sätt att jobba på. Vi kommer att ha telefontid två timmar om dagen. 

Ellinor Karlsson i firmakläder, Bostadsbolaget i Mjölby
Ellinor Karlsson fastighetsvärd, Bostadsbolaget i Mjölby, ordförande för lokala Fastighetsklubben.

– Det är klart att det är stressande när jag känner att jag inte hinner med. Är du ledig eller sjuk så blir de vardagliga arbetsuppgifterna, som städning och reparationer som inte är akuta liggande tills du kommer tillbaka.  Det där kan vara stressande.   


Emil Haapala
städare och skyddsombud på Samhall i Pajala. 

– Jag blir stressad när mina arbetsuppgifter ändras snabbt. Det kan vara att jag håller på med något, och så kommer chefen och säger att jag plötsligt ska jobba någon annanstans. Jag trivs inte med att flyttas runt mellan olika städobjekt med kort varsel. Dålig planering påverkar arbetsmiljön väldigt negativt.

Bild: Sofia Lindroth

Ansiktsbild på Viktoria Demircan, lokalvårdare på Coor.
Viktoria Demircan, Coor lokalvårdare, platsombud, Coor, Söderhamn.

– Det är nog tidspressen. Vissa objekt är tidsbundna, det är en fast tid på dem, hur lång tid jobbet ska ta. Den fasta tiden är den som ställer till det.  Det är också stressigt när vi har personalbortfall när det är svårt att få tag på vikarier. 

Ansiktsbild, Daniel Liebst, sanerare
Daniel Liebst, Sanerare och RSO på Belfor Sverige (tidigare EBE Skadeservice).

– Nej. På min egen arbetsplats är våra bekymmer som regel inte just stress. Det är sällan någon säger ”detta måste vara klart idag”. Men dem som jobbar med till exempel byggstäd på företaget känner nog en viss stress, för det måste vara klart ett visst datum. Sedan jobbar jag idag som regionalt skyddsombud på 80 procent och är inte så mycket ute i produktionen.