Anställda på privata fastighetsbolag med det här kollektivavtalet får nu rätt till mer ledighet med permission. Det betyder att det inte blir avdrag på lönen vid exempelvis läkarbesök, besök hos tandläkare, nära anhörigs dödsfall och den egna 50-årsdagen.

– Det är betydligt bättre skrivningar på permissionsreglerna, säger Nicklas Nilsson avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets i halvfigur.
Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets.

Däremot blir det inget arbetstidskonto, något som Fastighets yrkat på. I stället bildas en arbetsgrupp mellan fack och arbetsgivare för att se över möjligheterna för anställda att välja mellan löneökning, ökad pensionsavsättning och ledighet (arbetstidskonton) eller deltidspension (något som Almega förordat).

Lägstalönerna höjs

Alla kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden ska följa industrins norm, det som kallas märket. Industrins riktmärke är 7,4 procent med 4,1 procent i år och 3,3 procent 2024. Fastighets strävar alltid efter att förhandla fram en löneökning satt i kronor i stället för procent. Motivet är att en krontalshöjning blir mer rättvis, medan en procentökning ger mer till högre löner.

Löneökningarna i år på avtalet med Almega blir 1 250 kronor, där varje anställd är garanterad minst hälften. Det kallas individgaranti. Resten av lönepotten förhandlas lokalt på företagen. Lägstalönen höjs med 1 350 kronor. Andra året höjs samtliga löner med 1 046 kronor.

– Höjningen av lägstalönerna ska inte tas från potten. Det tycker vi är väldigt viktigt. Och låglönesatsningen med ett knä är hemma, säger Nicklas Nilsson.

Hur nöjd är du med avtalet?

– Jag är inte missnöjd. Vi nådde så långt vi kunde, säger Nicklas Nilsson.

Lärlingsavtal en nyhet

Avtalet innehåller flera förändringar. En är ett helt nytt lärlingsavtal med målet att få in fler personer till fastighetsbranschen som har ett stort behov av nyrekryteringar. Fastighets har fått igenom att alla på lärlingsavtal ska få en facklig introduktion.

Uppsägningstiderna ändras från och med 1 april 2024, något som arbetsgivarna yrkat på. I stället för en månads uppsägningstid för både arbetstagare och arbetsgivare, som i dag, blir det två månaders uppsägningstid på nya anställningskontrakt från 1 april 2024.

– Kompetensförsörjningsfrågan har varit viktig för oss. Både med lärlingsavtalet och den längre uppsägningstiden som börjar gälla om ett år säkrar vi den i branschen, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig på Almegas Fastighetsarbetsgivarna.

Vad gäller permissionsreglerna framhåller Stefan Lennström att Almega sedan länge strävat mot att arbetare och tjänstemän ska ha lika villkor där det går.

– Här har vi nu lyckas med det. Det känns bra även för oss,  säger han.

Fler lediga dagar med permission

Permission innebär ledighet utan avdrag på lönen. Nu kan anställda på fastighetsbolag inom Almega få ledigt vid en rad tillfällen. Det gäller läkarbesök, tandläkarbesök, akuta sjukfall inom familjen, nära anhörigs död, eget bröllop och den egna 50-årsdagen.

Löneökning 2023 är 1 250 kronor. Lägstalönen höjs med 1 350 kronor.

Ökningen år 2024 är 1 046 kronor för både utgående lön och lägstalön.

Övriga ersättningar såsom ob-ersättning höjs med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.

Handledartillägget höjs också höjs med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.

Tre partsgemensamma arbetsgrupper ska tillsättas. En ska behandla arbetstidsfrågan, en grupp ska utreda arbetsmiljö och friskvård och en grupp jobba med frågan om förhållandet mellan kollektivavtal och nya regler i lagen om anställningsskydd, paragraf 6.

Kollektivavtalet mellan Fastighets och Almega Tjänsteförbunden gäller cirka 1 900 arbetsgivare i fastighetsbranschen, enligt Fastighets verksamhetsberättelse 2021.

Fastighets har flera kollektivavtal i fastighetsbranschen. Förutom med Almega finns också avtal med arbetsgivarorganisationen Fastigo, Sobona och Fremia. Kollektivavtalen finns här.

Vill du veta om din arbetsgivare har kollektivavtal med Fastighets? Sök i Kollektivavtalskollen.