Första maj. Arbetarnas högtidsdag. En symbol för arbetare som kräver sina rättigheter, en över hundra år lång tradition.

Lokalvård. Ett oumbärligt yrke, ett nobelt hantverksyrke. Dessvärre är det ett klassiskt lågstatusyrke. Trots att det alltid behövts och alltid kommer att behövas.

Professionell lokalvård förtjänar en annan status, och en annan lön!

En dag för oss att stå enade

Men första maj för oss handlar inte enbart om våra uppenbara behov av erkännande som professionella lokalvårdare. Första maj handlar om arbetare som går samman för att tillsammans strida för bättre arbetsvillkor.

Det är inte en dag för meningsskiljaktigheter mellan yrkesgrupper och politiska partier. Första maj är en dag att med solidaritet skrika tillsammans, stå upp tillsammans, strida för förändring för oss alla. 

Första maj är en dag att med solidaritet skrika tillsammans, stå upp tillsammans, strida för förändring för oss alla. 

Skrika för arbetarna, och för att alla ska ha en dräglig lön, en lön som går att leva på. Det är en dag för att skrika för att samhället äntligen ska bli jämställt och att man och kvinna ska få samma lön för mödan.

Dagens samhälle är inte jämställt, det är fullt av klyftor och orättvisor. Rik blir rikare och män har högre status och lön än kvinnor, trots åratal av kamp.

Ojämlikheten skenar

Enligt Oxfam lever 1,7 miljarder löntagare i länder där inflationen just nu stiger snabbare än deras löner.

Ojämlikheten accelererar också här i Sverige. Här äger bara fem personer mer än fem miljoner svenskar tillsammans. Är det så här vi vill ha det? 

I Sverige äger bara fem personer mer än fem miljoner svenskar tillsammans. Är det så här vi vill ha det? 

Vi skriver och skriker gärna om lokalvård, vi är en bortglömd yrkesgrupp som så ofta får stå tillbaka.

Men i år så ställer vi oss alla tillsammans på första maj och slår ett slag för jämställdheten, i arbetslivet och samhället i stort!