Ansiktsbild på städaren Charlotte Oskarsson på ISS i Karlskoga som tycker till om nya städavtalet.
Charlotte Oskarsson, Städare och ordförande för lokala klubben på ISS i Karlskoga

– När jag såg nya avtalet tänkte jag ”när ska vi gå ifrån att ha procentuell utdelning?”. Jag tycker att fördelningspolitiken är fel. Industrins märke fungerar inte. Man borde ge mer än idag till dem som är lågavlönade för de ska också kunna leva på sin lön. När det blir för stora löneklyftor i Sverige kommer det sluta med revolution, om vi dras isär mer och mer. Det finns ingen solidaritet mellan de olika grupperna i samhället längre som förr.  Vi borde ha fått en lägstalön på 27 500.  I nya avtalet kommer vi knappt upp i 27 000 kronor. En tusenlapp för mig kan vara jättemycket, medan det inte är någonting för en person som tjänar 50 000 kronor. Vi har flera hos oss som är ensamstående med barn. De får det knappt att gå runt trots att de jobbar heltid. 

Bild: Privat.

Catherine Nilsson Städare för lokala klubben på Bohus städ, Frölunda

– Jag tycker att det nya avtalet är bra, men det är dåligt om vi som jobbat länge får vårt branschvanetillägg sänkt. Men man kan inte få allt i förhandlingar. Kanske fick vi mötas på mitten för att de som är nya i yrket skulle få lite högre lön också. Jag tycker inte att löneökningarna var så dåliga i nya avtalet. Jag tycker också att det är bra att det har tillsatts en arbetsgrupp om arbetsgivaren kan stå för mobiltelefoner och tjänstebil.  Men vi har redan både firmabil och mobiltelefon från vår arbetsgivare, så här hos oss har vi inte det problemet. 

Bild: Anna Ledin Wirén

Raja Chagra Städare, Coor, Stockholm

– Jag tycker att det är bra att höja lägstalönerna. Men det känns inte bra för oss som jobbat länge att vi får branschvanetillägget sänkt. Jag har ju jobbat i över 20 år och har uppnått det högsta steget. Det blir inte bra om folk som kommer in som nya nästan har samma lön som oss erfarna. Jag blir lite orolig för att de ska fortsätta sänka det här tillägget lite varje gång. Då blir det inte så roligt att jobba. Vi sliter hårt med våra kroppar och har tuffa scheman. Sedan tycker jag att det är bra att en arbetsgrupp ska titta vidare på frågan om huruvida arbetsgivaren ska stå för teknisk utrustning och bil i tjänsten. Det vore bra om man inte behöver använda sin egen mobiltelefon eller bil på jobbet sedan. 

Bild: Kajsa Klepke

Jessi Guldhammer Städare på Coor, Karlskrona

– I förhandlingarna förlorar man något och vinner någonting annat. Men om man sänker branschvanetillägget blir det ju inte någon extra löneökning. Det var väl lite surt. Jag har jobbat i branschen sedan 2013. Här på Coor tjänar alla ungefär lika mycket, beroende på att grundlönen är lika för alla. Men sedan har vi det här branschvanetillägget. Jag har det högsta branschtillägget, som nu sänks. 
Sedan tycker jag väl att man kan höja lönen för dem som har högre titlar, som koordinator och sådana roller. Som vår teamledare, hon sköter planering, kundkontakter och vikarier och kan bevilja semester. Hon svarar också i telefon när vi ringer och ska sjukanmäla oss på en söndag till exempel. Sedan är det bra med arbetsgruppen om arbetstelefoner och sådant. 

Juan Carlos Cerda Ruiz Städare och klubbordförande på Coor, Stockholm

– Jag har själv inte läst det nya kollektivavtalet. Men det som är positivt är att man satsar på att höja lägstalönerna för kollegerna som kommer in lite efter oss som jobbat länge. Den tanken är positiv. Men för att vi ska få något måste vi sälja något. Jag har varit i branschen i många år och har branschvanetillägg, det högsta steget. Jag har jobbat i 24 år och som alla andra gått de tre stegen. Under ett medlemsmöte förklarade en representant från vår förhandlingsdelegation tanken bakom att branschvanetillägget sänks med 250 kronor. Pengarna går istället in i själva grundlönen, förklarade de. Självklart vill man ha mer, men man måste också se till hela sammanhanget. Vi kommer från en pandemi, ett krig pågår och det är hög inflation. 

Bild: Marc Femenia