När det gäller de manliga städarna och fönsterputsarna inom LO såg Afa Försäkring samma mönster för år 2020. Även då låg dessa båda yrkesgrupper längst upp på listan över yrken med högst risk för långvarig sjukfrånvaro bland männen på LO:s avtalsområden. 

Andreas Ek, statistiker och analytiker på Afa Försäkring.

– Sjukfrånvaro med psykiska diagnoser är den viktigaste förklaringen till att manliga städare och fönsterputsare ligger i topp på listan för 2021. Då handlar det om stress, depression och ångest, säger Andreas Ek. 

Psykisk ohälsa – komplext

Men kvinnliga städare och fönsterputsare har fortfarande högre risk än männen för långvarig sjukfrånvaro i gruppen arbetare. De är mer sjukskrivna, men skillnaden mellan könen är inte lika stor som i andra yrkesgrupper, konstaterar Andreas Ek. 

– I princip är det så inom alla yrken att kvinnor ligger högre än männen, säger Andreas Ek. 

Afa Försäkring har inte någon mer djupgående information än statistik om diagnoser, kön, åldrar, yrken och avtalsområden. 

Psykisk ohälsa är komplext och kan ha många olika orsaker, förutom de arbetsrelaterade. Det kan även vara faktorer i privatlivet som gör att man mår dåligt eller att man som individ har en genetisk sårbarhet. 

– Ofta är det ju en mix av saker som leder till sjukfrånvaro med psykisk diagnos, konstaterar Andreas Ek. 

Högre risk för 36-åringar och äldre

För kvinnor var det yrkesgruppen isolerings- och VVS-montörer  som hade högst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområden.  

Statistiken kommer från Afa Försäkrings årliga statistikrapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad. 

Men risken för långvarig sjukfrånvaro ökade också generellt inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO mellan 2020 och 2021, från 17,2 till 17,9 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.  

De två största diagnoserna bakom den långvariga sjukfrånvaron är psykiska och muskuloskeletala, som till exempel ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Även inom avtalsområdet kommuner och regioner syntes samma trend. 

Enligt rapporten ökade risken för långvarig sjukfrånvaro för både kvinnor och män i åldersgrupperna över 36 år. 

Antal långa sjukfall 2021 per 1 000 sysselsatta städare och fönsterputsare och långa sjukfall 2021, (män LO/Svenskt Näringsliv)

2017: 22,4 

2018: 26,3 

2019: 22,5 

2020: 25,8 

2021: 26,1 

Fotnot: I samtliga yrkesgrupper för män inom LO/Svenskt Näringsliv var motsvarande siffra 15,6 2021. 

Antal långa sjukfall 2021: 580. 

Antal långa sjukfall 2021 per 1 000 sysselsatta städare och fönsterputsare (Kvinnor, LO/Svenskt Näringsliv)

2017: 37,5

2018: 38,5

2019: 32,9

2020: 32,8

2021: 34,0

Fotnot: Motsvarande siffra för samtliga yrkesgrupper kvinnor inom LO/Svenskt Näringsliv var 23,3 2021. 

Antal långa sjukfall 2021: 1 330

Antal långa sjukfall 2021 per 1000 sysselsatta fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare med flera, inom LO/Svenskt Näringsliv): Män

2017: 16,7

2018: 14,3

2019: 13,2

2020: 12,7

2021: 13,6

Fotnot: I samtliga yrkesgrupper för män inom LO/Svenskt Näringsliv var motsvarande siffra 15,6 för 2021. 

Om sjukförsäkringen

Kollektivavtalade försäkringar är en del av kollektivavtalet, och du är därför försäkrad genom ditt jobb. 
Om du blir sjuk kan sjukförsäkringen komplettera ersättningen från Försäkrings­kassan. När du varit sjukskriven i 15 dagar kan du göra en anmälan hos AFA Försäkring. Du får då ersättning tidigast från dag 15 i sjukperioden.

De kollektivavtalade försäkringarna ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, uppsägning på grund av arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Källa: Afa Försäkring