Försäkringskassans statistik visar hur många i olika yrken som varit sjukskrivna längre än de första två veckor som arbetsgivaren betalar för när du blir sjuk.

Blir du sjukskriven längre än två veckor är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning. Och under pandemiåret 2020 var fler än det brukar vara som var sjukskrivna i mer än två veckor, visar Försäkringskassans statistik. 

”Kvinnor gör vardagssysslorna”

Bland städare var det 156 startade sjukfall hos Försäkringskassan på 1 000 arbetare. Det kan jämföras med hur det var 2017. Då var det 133 startade sjukfall per 1000 arbetare i städyrket. 

I statistiken syns också att fler kvinnor än män var sjukskrivna.

– Städare har varit ett kvinnodominerat yrke. Många kvinnor gör också de flesta vardagssysslorna i hem och familj, vilket kan ge en stor arbetsbelastning under ett långt arbetsliv, säger Ulrik Lidwall, senior analytiker på Försäkringskassan.

Ulrik Lidwall senior analytiker på Försäkringskassan.

Afa Försäkring presenterade på tisdagen sin senaste statistik över sjukfrånvaron för 2020. Den visar att de långa sjukfallen minskat för anställda inom både avtalsområde Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO.

Städare och fönsterputsare i topp

Den långa sjukfrånvaron fortsatte minska även 2020. Men inte för städare och fönsterputsare. Bland privatanställda arbetare har städare och fönsterputsare sammantaget den största risken för att råka ut för lång sjukfrånvaro.

– Tittar man på kvinnor och män separat så ligger städare och fönsterputsare i topp för männen. För kvinnorna ligger de inte i topp, men ändå högre än snittet, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Andreas Ek, statistiker och analytiker på Afa Försäkring.

Ålder är en viktig faktor för risken att bli långtidssjukskriven.

— Ju äldre vi blir, desto högre risk för långvarig sjukfrånvaro. Kvinnor har betydligt högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män, säger Andreas Ek.

Två diagnoser vanligast

Av 1000 yrkesverksamma fönsterputsare och städare var runt 30 långtidssjukskrivna 2020. Det var alltså något högre än året innan. Men ändå betydligt lägre än 2016, då det nästan var 41 städare och fönsterputsare på 1000 långtidssjukskrivna. 

– Även om just den här yrkesgruppen gick mot strömmen 2020 har den långsiktiga trenden generellt varit nedåtgående i flera år, säger Andreas Ek. 

En orsak till den minskande trenden kan vara att Försäkringskassan mellan åren 2015 till 2019 gjorde fler avslag.

– Avslagen hos Försäkringskassan ökade generellt i hela sjukförsäkringen under en lång period.

I yrkesgruppen där fastighetsskötare ingår var det 11,6 av 1000 som under 2020 blev långtidssjukskrivna. 

Städare och fönsterputsare, försäljare i detaljhandeln och industriarbetare stod för över hälften av kvinnornas långa sjukfall inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde. 

Muskuloskeletala besvär, som ryggbesvär och reumatism, och psykiska diagnoser var de vanligaste diagnoserna.