Samhall, som ägs av staten, grundades 1980 och över åren har Samhall förändrats, från skyddade verkstäder till ett bolag med fokus på ekonomi och jobb i kunduppdrag på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi har tidigare konstaterat att bolaget, i styrningen av det skiftet, delvis tappade bort de som vi egentligen är till för – våra medarbetare som alla har funktionsnedsättningar Nu ska vi skapa bättre arbetsmiljö för alla som jobbar på Samhall – Arbetet

Riksrevisionens grundliga analys bekräftar den bilden och pekar på behovet av den nya riktning som Samhall har tagit. Granskningen lyfter också att Samhall måste få rätt förutsättningar av ägaren staten när det kommer till finansiering och styrning, en fråga som vi har adresserat under våren ”Samhalls uppdrag går inte att klara utan höjd ersättning” – DN.SE 

Vi har nu påbörjat en resa som spänner över flera år där vi målmedvetet och successivt jobbar med att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar på Samhall. Vi har, som debattören noterat, anställt arbetsmiljöspecialister vilket är bra och viktigt men inte en lösning på allt. Vi har också tillfört resurser och i oktober drar tre pilotprojekt igång vars övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer, så att de får mer tid för medarbetare och medarbetarutveckling. Vi bygger också upp ett centrum för kompetens som ska fokusera på sakkunskap om tillgänglighet och som ska arbeta nära evidensbaserad forskning.

Jag är stolt över vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Det är viktigt att vi på Samhall fortsätter driva utvecklingen mot en mer inkluderande arbetsmarknad. Ett arbete är så mycket mer än en försörjning och därför är Samhalls verksamhet så viktig, både för individen och samhället i stort.