Utåt är Samhalls fasad putsad. ”Med hjälp av Samhallmetoden matchar vi rätt person med rätt jobb”, skriver företaget glatt på sin hemsida. Men verkligheten bakom de fina orden är en annan.

Under mina sex år som första linjens chef på Samhall hade vi så kallat ”matchningsmöte” en gång i veckan. På mötena skulle vi, på pappret, se till att medarbetarna var i fokus. Vi skulle erbjuda anpassade och utvecklande arbetsuppgifter.

Men i praktiken kretsade mötena kring något helt annat – kunden. 

Kundens behov styrde

Cheferna drog i medarbetarna, alla ville ha starka medarbetare på just sina uppdrag för att få ihop ekonomin.

Hade man ”fel” eller för många medarbetare på uppdraget så fick man ju sämre ekonomi. Vi chefer hade våra ekonomiska mål som vi skulle redovisa.

Vi som arbetat på Samhall har länge vetat att pengarna går före individen på företaget. Fackförbund och medarbetare har försökt slå larm i åratal. 

Vi valde därför att inte utgå från medarbetarens behov, utan det var alltid kundens behov som styrde. Det visste vi alla, även om vi inte uttalade det högt.

Lägg inte pengarna på fina titlar

Riksrevisionen riktar nu stark kritik mot Samhall. Samhall uppfyller inte sitt kärnuppdrag att ge utvecklande arbeten till sina anställda utan fokus ligger på affärsmässighet, konstaterar myndigheten.

Vi som arbetat på Samhall har länge vetat att pengarna går före individen på företaget. Fackförbund och medarbetare har försökt slå larm i åratal. 

Samhall säger sig nu vilja ta en ny riktning, där medarbetarna är i fokus. Tyvärr slösar företaget stora pengar på att tillsätta specialister. Men receptet för en bra arbetsmiljö är snarare att lägga pengarna på medarbetarna, och att anställa chefer som jobbar nära dem.

I stället för att slänga pengar på fina titlar bör Samhall satsa på de som faktiskt arbetar på golvet.