Cheferna på Samhall har för stora personalgrupper och för många olika kunduppdrag, konstaterade Riksrevisionen nyligen i en granskning av Samhall.

Det är ett av skälen till att Samhall enligt Riksrevisionen inte lyckas uppfylla sitt samhällsuppdrag, att erbjuda utvecklande arbeten till personer med funktionsnedsättning. 

Fastighetsfolket har vid flera tillfällen granskat arbetsmiljön på Samhall. Bland annat berättade den tidigare chefen Britt-Marie Holmquist om hur hon sa upp sig från Samhall i Eskilstuna, eftersom hon inte kunde garantera en säker arbetsmiljö för sina medarbetare.

Efter flera anmälningar från Fastighets skyddsombud krävde Arbetsmiljöverket att Samhall i Eskilstuna skulle få ner arbetsbelastningen, både för arbetstagare och första linjens chefer. 

Färre medarbetare per chef

Efter kritiken från Arbetsmiljöverket startar Samhall nu ett pilotprojekt för att Samhalls chefer ska få mer tid för varje medarbetare. På tre olika platser i landet ska Samhall banta de administrativa uppgifterna för första linjens chefer och minska antalet medarbetare per chef.

Det nya arbetssättet ska i höst testas i Linköping, norra Västerbotten, och i området Ängelholm/Helsingborg. Målet är sedan att införa den nya organisationen i hela landet. Det berättar Samhalls HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala.  

– Målet med projektet är att första linjens chefer ska få mer tid för medarbetarna. Det är viktigt för att vi ska kunna skapa utvecklande arbeten för våra medarbetare. Eftersom förutsättningarna är olika runt om i landet vill vi testa det nya arbetssättet på tre platser som skiljer sig mycket åt, säger hon. 

Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på Samhall.
Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på Samhall.

I pilotprojektet kommer Samhall att anställa 20 nya medarbetare. Det handlar om första linjens chefer, men också om roller som rehabiliterings- och utbildningsansvariga chefer.

Samhall har i dag runt 800 områdeschefer, vilket ger i snitt 30 medarbetare per chef. I pilotprojektet kommer antalet medarbetare per chef minskas så att varje chef ska ansvara för färre än 30 medarbetare, enligt Sabina Rasiwala. 

Facket: Många anställda på Samhall far illa

Peter Obermüller är en av Fastighets representanter i Samhalls företagsråd, där facken och arbetsgivaren förhandlar om frågor som rör hela företaget.

Han säger att det finns ett stort behov av att ge första linjens chefer mer tid för de anställda.

 – Från fackligt håll har vi länge sett att det finns behov av att göra något. Arbetsbördan för första linjens chefer är stor på många håll i landet och det gör att anställda på Samhall far illa. Ju mer tid cheferna får, desto större chans att de kan anpassa arbetet efter våra medlemmar, säger Peter Obermüller.

Peter Obermüller, Fastighets.

Driftledare har fått ta arbetsmiljöansvar

I pilotprojektet kommer en ny roll som heter driftstöd att ersätta teamledare och driftledare, som finns på Samhall idag. Teamledare och driftledare är anvisade till Samhall från Arbetsförmedlingen, och får inte ha något arbetsmiljöansvar.

Men Arbetsmiljöverket kritiserade Samhall i Eskilstuna för att driftledare ändå fått ta ansvar för arbetsmiljön. 

– Medarbetare inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget ska inte att ha arbetsledande uppgifter, men de kan ha instruerande arbetsuppgifter. I pilotprojeketet ska vi testa hur en ny driftstödsroll ska se ut, säger Sabina Rasiwala. 

Målet är att införa den här nya organisationen i hela landet. Inför nästa år kräver ni 900 miljoner kronor extra från staten, hur ska ni finansiera den här omorganisationen? 

– Eftersom vi ännu inte har resultatet av pilotprojektet är det för tidigt att säga. Vi har finansiering för att anställda de här 20 cheferna i pilotprojektet. Den fortsatta finansieringen är en fråga som vi får återkomma till, säger Sabina Rasiwala. 

Pilotprojektet pågår i tre månader, från mitten av oktober 2023 till mitten av januari 2024, uppger Samhall.