Städningen av Arlanda är ett av Samhalls mest prestigefyllda städuppdrag. Samhall har haft uppdraget sedan 2015, och i februari 2022 stod det klart att Samhall får fortsätta att sköta städningen på Arlanda, som drivs av Swedavia. 

Fick miljonvite – klarade inte städningen på Arlanda

Men Samhall har under åren fått betala cirka en miljon i viten till Swedavia, för att man inte uppfyllt städuppdraget tillräckligt väl. Det har Uppdrag granskning kunnat visa.

För att lösa bemanningen gick Samhall redan under 2015 förbi Arbetsförmedlingen och direktanställde 28 personer från ett städbolag som tidigare städat på flygplatsen, visade Uppdrag granskning. 

För att klara städuppdraget på Arlanda har Samhall nu återigen valt att direktanställa 19 städare, som saknar funktionsnedsättning.

Enligt Samhalls presstjänst har Samhall för tillfället runt 37 direktanställda runt om i landet. Detta trots att Samhalls samhällsuppdrag är att erbjuda anpassade arbeten till personer med funktionsnedsättning. 

Fastighets: Problem att Samhall frångår sitt uppdrag

I kollektivavtalet finns ett undantag som gör att Samhall under särskilda omständigheter och under en begränsad tid kan anställa personer utan funktionsnedsättning. 

Fastighets har nu godkänt möjligheten att direktanställa som mest 20 städare på Arlanda under högst tio månader, eftersom Samhall har haft svårt att bemanna städuppdraget på Arlanda.

Zia Lodin är regionansvarig för Fastighets region Ost. Han säger att Fastighets valt att tillåta direktanställningar för att underlätta för sina medlemmar som städar på Arlanda.

Samtidigt menar Zia Lodin att det är problematiskt att Samhall behöver frångå sitt samhällsuppdrag, att erbjuda utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning. 

– Att Samhall i stället behöver anställa personer utan funktionsnedsättning för att klara städuppdraget är ett stort problem. Men vi väljer att ge Samhall en chans att lösa situationen genom att direktanställa städare under en begränsad period. Det kan också minska stressen för våra medlemmar, tills Samhall löst bemanningen, säger Zia Lodin.  

Zia Lodin, ombudsman på Fastighets.

Samhall: Arbetsförmedlingen anvisar för få

Fastighetsfolket har sökt ansvariga chefer på Samhall Arlanda för en intervju, utan resultat.

Men i ett mejl till Fastighetsfolket skriver Samhalls HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala att personalbristen på Arlanda beror på att Arbetsförmedlingen har svårigheter att anvisa tillräckligt många personer med funktionsnedsättning till Samhall. 

”Gällande frågan om direktanställningar är det ovanligt och görs endast i undantagsfall. Det kan till exempel handla om att vi i ett uppdrag snabbt måste växla upp antal personer samtidigt som Arbetsförmedlingen inte anvisar personer till oss i tillräcklig omfattning,” skriver Sabina Rasiwala.