När personer blir sjukskrivna från Samhall behöver insatserna för att hjälpa dem tillbaka till arbete vara särskilt noggranna. Personer som arbetar på Samhall har någon form av funktionsnedsättning. Därför är anpassningar viktiga.

Det gäller särskilt om personalen ska komma tillbaka från en sjukskrivning. Men här brister Samhall i Dalarna, menar Anette Englund, som är samverkansansvarig på Försäkringskassan i regionen. 

– Det saknas ofta en plan om återgång till arbete, vilket är jätteviktigt om man ska kunna anpassa sina insatser. Områdescheferna följer inte de rutiner som finns och det leder till långa sjukskrivningar för anställda på Samhall, säger Anette Englund.

Onödigt lång sjukskrivning

Just nu är det fyra försäkringsutredare på Försäkringskassan som jobbar ihop med fyra gruppchefer på Samhall Dalarna för att få tillbaka sjukskrivna i arbete. Men den som fattar beslut i många viktiga frågor är områdeschefen på Samhall – en position som är överbelastad med jobb och där nya personer hela tiden tillträder.

– I slutändan leder det till en onödigt lång sjukskrivning för anställda på Samhall, säger Anette Englund. 

I anmälan hänvisar Försäkringskassan till statistik som visar att Samhall i Dalarna har en högre sjukfrånvaro än Samhall i resten av Sverige. 

Samhall beklagar brister

Samhall är införstådda med kritiken, enligt Fredrik Pihlblad som är distriktschef på Samhall i Dalarna. 

Man har också startat ett förändringsarbete.

”Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan där en av de viktigaste bitarna är att säkerställa att varje arbetsledande chef har det stöd som behövs när det gäller arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning. En trygg och säker arbetsmiljö är avgörande för att våra medarbetare ska kunna göra sitt jobb och utvecklas”, skriver Fredrik Pihlblad till Fastighetsfolket.

Han konstaterar också att det kommer att ta tid att avlasta områdescheferna på ett sådant sätt att rehabiliteringen börjar fungera som det är tänkt. 

”Den höga arbetsbelastningen har på en del håll lett till att de rutiner som finns inte följs fullt ut. Jag beklagar detta och vi arbetar hårt med att förbättra situationen.”