Ett av de sista återstående avtalen i avtalsrörelsen 2023 är nu klart. Det är avtalet för Städ i egen regi som Fastighets har med Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagarna. Avtalet omfattar cirka 40 medlemmar. Det är städare i organisationer och företag som har städning i egen regi. Det kan till exempel vara en mindre tandläkarmottagning där det finns en städare anställd.

Det nya avtalet är på två år, gäller fram till 31 oktober 2025.

Låglönesatsning enligt Fastighets

Så här mycket har lönerna ökat: 

 • För företag som har lokalt överenskommet lönesystem är den totala lönehöjningen per den 1 november 2023 är 6,34 kr per timme. För nästa år, den 1 november 2024, är den totala lönehöjningen 5,39 kr per timme.

Företag som inte har lokalt överenskommet lönesystem ser det ut som följande:

 • Från och med 1 november 2023: Utgående timlöner höjs med 6,34 kronor per timme.
 • Från och med 1 november 2024: Utgående timlöner höjs med 5,39 kronor per timme.

– Jag är väldigt nöjd med det här avtalet främst för att vi har fått till den här låglönesatningen, säger Fastighets Ewa Edström.

Följer märket

Almega Vårdföretagarna säger sig vara nöjda med att avtalet följer märket.

”Det är positivt att vi tecknat ytterligare ett avtal där allt ryms inom de ramar som parterna tidigare har kommit överens om, det så kallade märket. Förhandlingarna har skett i god anda med det gemensamma målet att hitta villkor som fungerar långsiktigt för både arbetsgivare och medarbetare”, kommenterar Sara Ejdeskog som är avtalsansvarig.

Tidigare hade Fastighets ett avtal även med Fremia om städarbete i egen regi. Det avtalet flyttas nu över till Fastigoavtalet. För medlemmar på detta avtal innebär det en villkorsförbättring och en lönehöjning, utöver den sedvanliga lönerevisionen, uppger Fastighets.

Här kan du läsa mer om hur mycket städare tjänar.

Mer fakta om avtalet

Företag som har lokalt överenskommet lönesystem:

Den totala lönehöjningen per den 1 november 2023 är 6,34 kr per timme. Lönehöjningen består av en generell del med 2,54 kr per timme och löneutrymme om 3,80 kr per timme såsom lönepott att fördelas i lokala förhandlingar. Den totala lönehöjningen per den 1 november 2024 är 5,39 kr per timme. Lönehöjningen består av en generell del med 2,16 kr per timme och löneutrymme om 3,23 kr per timme såsom lönepott att fördelas i lokala förhandlingar.

Företag som inte har lokalt överenskommet lönesystem:

 • Fr o m 1/11 2023: Utgående timlöner höjs med 6,34 kr/timme.
 • Fr o m 1/11 2024: Utgående timlöner höjs med 5,39 kr/timme.

Följande lägsta timlöner gäller:

Från och med 1 november 2023:

 • 22 år: 156,53 kronor
 • 18-21 år: 90 %                                                                   
 • 16-17 år: 80 %                                                                             

Från och med 1 november 2024:

 • 22 år: 162,10 kronor
 • 18-21 år: 90 %
 • 16-17 år: 80 %

Om lönenivån är högre än ovan lägsta lön efter lönerevisionstillfället bibehålles den högre lönen.

Källa: Fastighets