Kollektivavtalet mellan Fastighets och Arbetsgivaralliansen gäller för bland annat vaktmästare anställda på idrottsanläggningar. Lönerna höjs med 1177 kronor i år och 986 kronor nästa år, alltså med totalt 2163 kronor på två år.

Lägstalönen höjs med 1 350 kronor i år

I det nya kollektivavtalet höjs lägstalönerna med 1 350 kronor i år. Den nya grundlönen blir 26 220 kronor i år och 27 206 kronor nästa år. Detta trots att Arbetsgivaralliansen ville ha ett sifferlöst avtal utan bestämda löneökningar, något som facket sa nej till. 

– Löneökningarna följer märket och vi har fått igenom en låglönesatsning. Förhandlingarna har varit konstruktiva, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig på Fastighets. 

Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets i halvfigur.
Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets.

Lönesystemet ska ses över

En arbetsgrupp ska nu se över löneavtalet, för att det ska bli tydligare vad som krävs för att nå löneutveckling i yrket. 

– Vi tycker inte att det är chefen som ska sätta lönen, utan det ska vara ett lönesystem som avgör vilken lön du ska få. Det ska vara väldigt tydligt vad som krävs för att höja sin lön, så att lönesättningen inte blir godtycklig, säger Nicklas Nilsson. 

Johnatan Kibebe är avtalsansvarig för idrottsavtalet på Arbetsgivaralliansen. Han säger att även Arbetsgivaralliansen vill se över löneavtalet, för att kunna nå en mer individuell lönesättning. 

– Din lön ska kunna påverkas av vilka arbetsuppgifter du har, vilken roll du har på arbetsplatsen och din prestation. De olika nivåer som finns i dag är otydliga. Så det är bra att hela lönesystemet ses över, säger han.

Jonathan Kibebe, avtalsansvarig för idrottsavtalet på Arbetsgivaralliansen
Jonathan Kibebe, avtalsansvarig för idrottsavtalet på Arbetsgivaralliansen

Deltidspension och friskvård på arbetstid

Även möjligheten att gå i deltidspension och möjligheten att införa friskvård på arbetstid ska diskuteras i nya arbetsgrupper. Arbetsgrupperna ska inledas i januari och ha kommit fram till ett resultat i slutet på 2024.

Johnatan Kibebe är positiv till de både arbetsgrupperna. 

– Att införa friskvård på arbetstid är en bra åtgärd för att säkerställa att arbetstagarna mår bra och kan arbeta fram till pension. Möjligheten till deltidspension finns redan för tjänstemän, så vi ska se över om vi kan föra in det även på arbetarsidan, säger han. 

”Historiskt svår avtalsrörelse”

Idrottsavtalet är ett av de sista kollektivavtalen som förhandlas på Fastighets avtalsområde i årets avtalsrörelse. 

– Jag tycker att vi har lyckats bra med våra krav, trots att det har varit en historiskt svår avtalsrörelse. Vi har en lågkonjunktur men vi har lyckats höja lägstalönerna med 1350 kronor på nästan alla våra avtal, säger Nicklas Nilsson. 

Mer om idrottsavtalet

Lönerna höjs med 1 177 kronor 1 november 2023 och med 986 kronor 1 november 2024. 

Lägstalönerna höjs med 1 350 kronor i år och med 986 kronor nästa år. Den nya grundlönen blir 26 220 kronor från och med 1 november 2023 och 27 206 kronor från och med 1 november 2024. 

I det nya kollektivavtalet införs ett arbetstidskonto. Det innebär att de lokala parterna kan träffa överenskommelse om att semesterdagstillägget växlas till lediga dagar, pensionsavsättning eller annat.

Permission ges i dag vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. I det nya kollektivavtalet stryks ordet hemmaboende, så att permission ges oavsett om den anställda bor med sin nära anhörig. 

Arbetstagare kan beviljas permission för att besöka mödravårdscentral, upp till två gånger per födsel. 

Allmän visstidsanställning försvinner för att det nya kollektivavtalet ska stämma överens med de nya bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd. 

Uppsägningstiden förlängs från en till två månader för den som varit anställd i två år eller mer.