Fastighets har nu växlat avtalsyrkanden med Arbetsgivaralliansen för idrottsavtalet, som gäller för bland annat vaktmästare på idrottsanläggningar.

Facket kräver löneökningar med 4,4 procent och en låglönesatsning för alla som tjänar mindre än 27 100 kronor i månaden. Fastighets kräver även att lägstalönerna höjs. 

– Det är en av våra viktigaste frågor. Höjer man lönegolvet så höjs också taket, så höjda lägstalöner gynnar alla, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig på Fastighets. 

Facket kräver också att friskvård på arbetstid skrivs in i kollektivavtalet. Under våren lyckades Fastighets få igenom rätten till en friskvårdstimme i veckan i kollektivavtalet för anställda på Folkets Hus och parker. 

Idrottsavtalet

Kollektivavtalet med Arbetsgivaralliansen gäller för bland annat vaktmästare anställda på idrottsanläggningar. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 oktober 2023. 

Samma kompetens som fastighetsskötare

För att förbättra möjligheten till löneutveckling yrkar också facket på att införa ”lönepolitiska värderingar” i avtalet, det vill säga att det i avtalet ska stå vad som krävs för att höja sin lön.

Facket vill också se tydliga rollbeskrivningar, för att anställda med mer avancerade arbetsuppgifter och större ansvar ska få bättre löneutveckling.

Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets i halvfigur.
Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets.

Fastighets medlemmar på idrottsanläggningar har i regel yrkestiteln vaktmästare, men genomför ofta samma arbetsuppgifter som en fastighetsskötare, menar Nicklas Nilsson. 

– Det är ju samma slags kranar du lagar och gräs du klipper på en idrottsanläggning som i ett bostadsområde. Så till stor del gör vaktmästarna på idrottsanläggningarna ett fastighetsskötarjobb. Att få in tydliga rollbeskrivningar är viktigt för att höja lönen och yrkets status, säger han. 

Arbetsgivaralliansen: Vill premiera duktiga medarbetare

Arbetsgivaralliansen däremot vill införa sifferlösa avtal och slopa individgarantin. I ett sifferlöst avtal finns ingen bestämd siffra för hur hög löneökningen för alla medlemmar ska vara. 

Johnatan Kibebe, avtalsansvarig för idrottsavtalet på Arbetsgivaralliansen, menar att sifferlösa avtal ger arbetsgivaren mer frihet att höja lönerna för de anställda som gjort bra prestationer.

– Som avtalet ser ut idag kan en anställd som presterat dåligt och en som presterat exceptionellt bra få samma löneökning. Det är inte rättvist anser vi.

– Vi vill ge arbetsgivarna utrymme att sätta lön utifrån hur medarbetare presterat. Givetvis är tanken att ett sifferlöst avtal följer märket för löneökningarna, säger Johnatan Kibebe.

Jonathan Kibebe, avtalsansvarig för idrottsavtalet på Arbetsgivaralliansen
Johnatan Kibebe, avtalsansvarig för idrottsavtalet på Arbetsgivaralliansen

Det betyder orden i avtalsrörelsen

Märket: Löneökningarna som parterna i industrin kommer överens om, som resten av arbetsmarknaden sedan förväntas följa. Anledningen till det är att industrin är mest konkurrensutsatt internationellt sett. 

Individgaranti: En avtalad löneökning som varje individ på ett avtalsområde garanteras. Utan en individgaranti kan vissa få noll kronor i löneökning.  

Sifferlöst avtal: Vanligare bland tjänstemän och akademiker och det betyder att det i det centrala avtalet inte slås fast någon siffra i procent eller kronor för hur höga löneökningarna ska bli. Löneökningarna ska ändå följa märket men avgörs helt och hållet på lokal nivå.

Här kan du läsa mer om vad orden i avtalsrörelsen betyder.

Facket: Vill garantera löneökningar för alla

Men Nicklas Nilsson avfärdar kravet på ett sifferlöst avtal. 

­– Det är orimligt med sifferlösa avtal för arbetare. Vid sifferlösa avtal är rekommendationen att följa lönemärket. Men vi vill inte ha rekommendationer – vi vill garantera alla våra medlemmar löneökningar, säger Nicklas Nilsson. 

Idrottsavtalet – Så vill facket och arbetsgivarna

Några av Fastighets krav på idrottsavtalet:

Löneökningar med 4.4 procent och en låglönesatsning för alla med en lägre månadslön är 27 100 kronor. Höjningar av avtalets lägstalöner. 

Införande av ett arbetstidskonto, där anställda kan välja att byta semestertillägget mot mer semester eller pensionsavsättning. 

Fler semesterdagar och utökat semestertillägg. 

Utökade permissionsregler som innefattar även egen 50-årsdag och bröllopsdag.

Införa lönepolitiska värderingar, regler och beskrivning av yrkesrollerna. 

Friskvård på betald arbetstid. 

Vid införandet av beredskap ska arbetsgivaren förhandla med lokal part. Saknas företrädare för Fastighets arbetsplatsklubb/arbetsplatsombud på arbetsplatsen sker förhandlingen mellan arbetsgivare och berörd region inom Fastighets.

Samtliga yrkanden avser ett ettårigt kollektivavtal. 

Några av Arbetsgivaralliansens krav på idrottsavtalet:

Individuell lönesättning ska gälla alla medarbetare. Arbetsgivaralliansen yrkar på ett sifferlöst avtal samt att individgarantier tas bort. 

Uppsägningstiden vid egen uppsägning ska utökas till två månader efter ett års sammanhängande anställning.