I avtalet finns en låglönesatsning, det vill säga att mest pengar har lagts på de lägsta lönerna. Det är för att få upp snittlönerna för alla i branschen. Snittlönen är det som används för att beräkna löneökningarna framöver vilket gynnar alla som arbetar på avtalet, menar Fastighets.

– Som förhandlare är man aldrig helt nöjd och vill alltid ha mer. Men att vi fick igenom låglönesatsningar båda åren känns riktigt bra, säger Ewa Edström, Fastighets.

Så mycket blir lägsta lönen

Avtalet gäller från 1 november 2023 och är på två år.

Det första året höjs lönerna med 1 150 kronor. Det andra året med 931 kronor. I fönsterputsavtalet finns det ackordslöner. Dessa höjs med 4,1 procent första året på avtalet. Och 3,3 procent året därpå.

Ny lägsta lön blir 25 545 kronor respektive 25 984 kronor i år, beroende på hur stor vana du har av att jobba i fönsterputsbranschen.

Kan avsluta tillfälligt jobb

Parterna kom också överens om att tidsbegränsade anställningar har 14 dagars uppsägningstid under de första sex månaderna. Att avsluta en visstidsanställning med 14 dagars varsel kan bara göras en gång per anställd.

– Tidigare har man varit låst vid att jobba klart hela den tid som man kommit överens med arbetsgivaren om i en tidsbegränsad anställning, kommenterar Ewa Edström.

Fakta om avtalet

Första avtalsåret från 1 november 2023:

  • Lägsta lönerna i avtalet höjs med 1 150 kronor. 
  • Det finns en indelning på två olika grupper beroende på vilken branschvana du har som fönsterputsare. Den ena gruppen som har längre branschvana tjänar mer. Men höjningen på 1 150 kronor gäller båda branschvanegrupperna.
  • Ny lägsta lön blir 25 545 kronor respektive 25 984 kronor.
  • Övriga löner höjs med 1 080 kronor.
  • Ersättning för förskjuten arbetstid, övertid och mertid höjs med 4,1 procent.
  • Ackordslönerna höjs med 4,1 procent.
  • Steg två i branschvanan höjs från två år till tre år.

Andra avtalsåret från 1 november 2024:

  • Samtliga löner höjs med 931 kronor.
  • Ersättning för förskjuten arbetstid, övertid och mertid höjs med 3,3 procent.
  • Ackordslönerna höjs med 3,3 procent.