Vad är ackordslön?

Ackord är ett lönesystem där ersättningen är rörlig och bestäms efter prestationen under en viss tid. I avtalet för fönsterputsföretag finns både ackords- och tidlöner, och många går på ackord.

Timo Puska, som haft ackordslön i 27 av sina 34 år som fönsterputsare, menar att ackordslönen ger honom en större känsla av frihet. 

– Jag bestämmer själv takten jag jobbar i och arbetstiderna är fria. Jag styr över mitt arbete själv, säger han. 

Hur bestäms ackordet?

Ackordet bestäms efter en lokalt upprättad ackordsprislista, som förhandlas fram på varje företag. Ackordslönen räknas ut enligt ett särskilt poängsystem.

Ett vanligt fönster kan till exempel ge tre poäng, medan ett stort fönster med spröjs kan vara värt tio poäng. När ett uppdrag är färdigt räknas antalet poäng du tjänat in ihop och multipliceras med ackordspriset.  

– Ackordssystemet är väldigt rättvist. Ju mer du putsar, desto mer tjänar du. På så vis kan det inte finnas någon lönediskriminering, utan du får betalt för hur mycket du putsat helt enkelt, säger Timo Puska. 

Kan ackordet göra att jag förlorar pengar? 

Nej, du är alltid garanterad en grundlön oavsett hur många fönster du putsat en månad. Du får alltså alltid ut minst månadslönen som är beslutad i kollektivavtalet.

För fönsterputsare är lägsta månadslönen 23 893 kronor om du har upp till två års erfarenhet, och 24 323 kronor om du har mer än två års erfarenhet. 

Timo Puska beräknar att han tjänar ungefär 50 000 kronor mer om året genom att jobba på ackordslön, jämfört med om han hade jobbat på en vanlig månadslön. 

– Men då har jag också lång erfarenhet som fönsterputsare och arbetar effektivt, säger han. 

Finns det några nackdelar? 

Att jobba på ackord kräver dock att du tar eget ansvar för ditt arbetstempo, och det finns en risk i att du lockas att jobba för snabbt. 

– Du får inte bli för girig och slita ut dig själv. Det finns möjligheter att tjäna riktigt bra på en ackordslön. Men det är viktigt att arbeta i ett hållbart tempo om du ska orka i längden, säger Timo Puska. 

Nya lönenivåer 1 november 2022

Fönsterputsare i Fastighets går på Fönsterputsningsavtalet som förbundet har med Almega. Det gäller till 31 oktober 2023.

1 november 2022 höjs ersättningarna för bland annat branschvana. Som exempel höjs ackordslönen med 2,1 procent. Läs mer på fastighets.se