Hur mycket tjänar en fastighetsskötare?

Heltidsanställda arbetstagare som fyllt 20 ska ha en lägstalön på 24 273 kronor från den 1 november 2020, enligt Fastighets avtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Från den 1 april 2022 ska lägstalönen ligga på 24 944 kronor.

Hur hög är ingångslönen och ungdomslönen?

Ungdomslönen är när arbetstagaren fyllt 19 år 80 procent av lägstalön. När arbetstagaren fyllt 18 år är den 75 procent av lägstalön, vid 17 år är den 55 procent av lägstalön och vid fyllda 16 år 50 procent av lägstalön. 

Vad ligger medianlönen på?

Medianlönen för fastighetsskötare som utför allt förekommande fastighetsarbete, inklusive mindre reparationsarbeten, låg på 29 996 kronor för hela riket i september 2021. I Stockholms län låg den på 30 741 kronor i månaden och i Västra Götaland på 30 492 kronor. 

Kan man få högre lön om man tar mer ansvar?

Ja. Man har en fast månadslön med eventuella fasta lönetillägg som har direkt samband med arbetstagarens personliga arbetsinsats. Arbetsgivaren kan fördela hälften av den lokala potten på de arbetstagare som ska premieras genom individuell lönesättning. Den andra ska då vara ett generellt påslag till alla.

I branschen finns lite olika titlar på fastighetsskötarjobbet ute på bostadsbolagen. Till exempel bovärd, kvartersvärd, fastighetsskötare, miljövärd, husvärd och fastighetsreparatör. Exakt vad som ryms i yrkesrollen kan också variera från företag till företag.

När höjs fastighetsskötarnas löner?

Lönerna höjdes från och med den 1 april 2022 med runt 670 kronor i Fastighets avtal med Fastigo och Almega Fastighetsarbetsgivarna. I avtalet med Sobona höjdes lönen med minst 422 kronor den 1 april 2022. 

Nästa år ska lönerna förhandlas på nytt mellan fack och arbetsgivare, eftersom de nuvarande avtalen löper ut 2023.