Hur mycket tjänar en fastighetsskötare?

Heltidsanställda arbetstagare som fyllt 20 ska ha en lägstalön på 26 294 kronor från den 1 april 2023, enligt Fastighets avtal med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Från den 1 april 2024 ska lägstalönen ligga på 27 340 kronor.

Hur hög är ingångslönen och ungdomslönen?

Ungdomslönen är när arbetstagaren fyllt 19 år 80 procent av lägstalön. När arbetstagaren fyllt 18 år är den 75 procent av lägstalön, vid 17 år är den 55 procent av lägstalön och vid fyllda 16 år 50 procent av lägstalön. 

Medianlön fastighetsskötare – vad ligger det på?

Medianlönen för fastighetsskötare som utför allt förekommande fastighetsarbete, inklusive mindre reparationsarbeten, låg på 32 000 för hela riket i september 2023. I Stockholms län låg den på 32 650 kronor i månaden och i Västra Götaland på 32 518 kronor. 

Medellön fastighetsskötare – vad ligger det på?

Medellönen ligger på 30 300 kronor, enligt SCB:s senaste lönestatistik från 2022.

Snittlön fastighetsskötare – vad ligger det på?

Snittlön och medellön betyder samma sak. Alltså ligger snittlönen på 30 300 kronor, enligt SCB:s senaste lönestatistik från 2022.

Kan man få högre lön om man tar mer ansvar?

Ja. Man har en fast månadslön med eventuella fasta lönetillägg som har direkt samband med arbetstagarens personliga arbetsinsats. Arbetsgivaren kan fördela hälften av den lokala potten på de arbetstagare som ska premieras genom individuell lönesättning. Den andra ska då vara ett generellt påslag till alla.

I branschen finns lite olika titlar på fastighetsskötarjobbet ute på bostadsbolagen. Till exempel bovärd, kvartersvärd, fastighetsskötare, miljövärd, husvärd och fastighetsreparatör. Exakt vad som ryms i yrkesrollen kan också variera från företag till företag.

När höjs fastighetsskötarnas löner i Fastighets avtal med Fastigo?

Lägsta lön ska från och med 1 april 2023 i Fastighets avtal med Fastigo vara 26 323 kronor. (Utgående löner höjs med minst 1 250 kronor och från 1 april 2024 med minst 1 050 kronor). Lägstalönerna höjs med minst 1 350 kronor och andra året med minst 1 050 kronor).

Alla är garanterade att få minst 625 kronor från 1 april 2023 och 525 kronor från 1 april 2024.

Lägsta lön ska från 1 april 2024 vara minst 27 373 kronor.

När höjs fastighetsskötarnas löner i Fastighets avtal med Sobona?

I Fastighets avtal med Sobona kommer 1 250 kronor att läggas in en lönepott från den 1 april 2023 och 1 050 kronor från den 1 april 2024. Hälften av dessa summor är man garanterad. Summan fördelas i lokala förhandlingar.

Lägsta lönen höjs med minst 1 350 kronor till 25 165 kronor från den 1 mars 2024. Från den 1 mars 2025 höjs lägsta lön i Sobonas avtal med minst 1050 kronor till 26 215 kronor.