Fem män i arbetskläder står vid ett träd i ett bostadsområde. Alla tittar mot kameran.

Kollegorna på Falköpings hyresbostäder är samlade i bostadsområdet Grönelund.

Plötsligt flög undulaten ut genom det öppna fönstret hos en hyresgäst hos Falköpings hyresbostäder. I telefonen undrade hon om fastighetsskötaren David Sjörén kunde hjälpa till att fånga in den.

När händelsen kommer på tal skrattar hans kolleger Jan-Olof ”Janne” Fridolfsson, Göran Krantz, Patrik Blomgren och kvartersvärden Brahane Fishaye, gott. De har samlats i fastighetsskötarnas lokal i bostadsområdet Grönelund för en fika. Vi är inte trollkarlar, bara vaktmästare.

– Men vi hade faktiskt med flexibilitet som ett lönekriterium tidigare, säger David Sjörén, som fram tills nyligen var fastighetsklubbens ordförande.

Nu är han tjänstledig för att utbilda sig till ombudsman, så Janne Fridolfsson har tagit över hans roll i klubben. 

”Vi ville stödja oss mot något”

­Det var den förra vd:n för Falköpings hyresbostäder som 2014 vände sig till klubben och ville införa individuell lönesättning. Enligt det gällande kollektivavtalet ska halva den lokala potten fördelas genom ett generellt påslag och den andra halvan med individuell lönesättning. 

– Då ville vi ha något att stödja oss mot i löneprocessen för att det inte skulle bli för godtyckligt, säger David Sjörén. 

Den dåvarande vd:n lovade att ta fram lönekriterier inför nästa lönerevision. Men det blev bara ett generellt lönepåslag den gången också. För några kriterier hade inte tagits fram. 

Det var i det läget som fastighetsklubben erbjöd sig att göra ett eget förslag. Klubben listade sina lönekriterier under huvudrubrikerna ”engagemang”, ”kompetens” och ”ansvarstagande”. 

En fastighetsskötare i en grön elbil.
Klubbens nuvarande ordförande Janne Fridolfsson är områdesansvarig, något som kan lyftas fram under hans löneförhandlingar med arbetsgivaren.

Inspiration hämtades från flera håll, från google och vänners och bekantas arbetsplatser i andra branscher.

– När vi presenterade vårt förslag gjorde ledningen till vår förvåning bara en enda förändring. Det var för att kunna anpassa kriterierna så att de även skulle passa tjänstemännen, säger David Sjörén. 

Individuell lönesättning poppis

Av de fyra fastighetsskötarna som slagit sig ner vid köksbordet i lokalen har Göran Krantz med sina 31 år varit anställd längst. Han hör till dem som föredrar individuell lönesättning framför generella lönepåslag. 

– Då kan man ju få lite mer än annars. 

Men Patrik Blomgren, som bara varit anställd i ett år, känner sig lite mer osäker. 

– Kanske känns det bättre med ett generellt påslag när man är helt ny. Sedan, när man blivit mer erfaren, kanske det känns bättre med individuellt. 

Senast klubben hade medlemsmöte diskuterades årets lönerevision. Då var det flera som hellre bara ville ha ett generellt lönepåslag. 

– Men majoriteten ville fortsätta på spåret med individuell lönesättning, enligt David Sjörén.

Var tidigare rörmokare

Nu börjar det bli dags för Janne Fridolfsson att fortsätta arbetsdagen och bege sig till en lägenhet som väntar på renovering en bit bort. En sprucken diskbänk ska bytas ut och lägenheten ska få ny bänkskiva, nya tapeter och fräscht kakel i badrummet innan nästa hyresgäst kan flytta in.

Två män i arbetskläder står och samtalar med varandra, i ett kök som håller på att renoveras.
Patrik Blomgren anställdes för drygt ett år sedan. Han diskuterar de mångskiftande arbetsuppgifterna med kollegan Janne Fridolfsson.

Som områdesansvarig har Janne Fridolfsson ett större övergripande ansvar. Han attesterar fakturor och prioriterar jobben åt de andra som utför arbeten i lägenheterna. 

Under flera år hade han ett stort ansvar för en stamrenovering i flera  hus i området. 

– Sådant ska premieras i lönerevisionen, tycker David Sjörén, som följt med till lägenheten.

Väl ute på gården igen kommer Patrik Blomgren körande i en grön elbil. Han var tidigare rörmokare. Den perioden lärde honom att vara serviceinriktad och han blev säker på en del arbetsuppgifter som han idag också utför som fastighetsskötare. Det lyfte han givetvis fram under utvecklingssamtalet med arbetsgivaren nyligen.

Nu ser Patrik Blomgren fram emot lönesamtalet. Och att få lära sig mer om lås- och elsystem. 

– Jag upptäcker hela tiden nya saker jag ville veta mer om. Då brukar jag fråga Janne, som är min mentor.

Ger utrymme för tolkningar

David Sjörén tar upp mobiltelefonen och ringer vd:n för Falköpings hyresbostäder, Thomas Thiel. Han har en lucka i almanackan och kan ta emot oss i den vita, gamla missionskyrkan i Falköping där bolaget har sitt kontor. Thomas Thiel tog över vd-posten förra året, så det var inte han som sa ja till klubbens lönekriterier när förslaget lades fram. I fjol blev det dessutom bara ett generellt lönepåslag för alla på grund av pandemin. Men i år ska lönekriterierna åter läggas på bordet.

Thomas Tiel inuti en gammal missionskyrka.
VD:n Thomas Tiel är försiktigt positiv. Han menar att den dagliga kontakten med medarbetaren är viktig för att det ska fungera med individuell lönesättning.

Thomas Thiel tycker att det är ett bra tänk bakom lönekriterierna, även om hans erfarenhet är att de kan leda till mer diskussioner än generella påslag.  

– Det ger utrymme för tolkningar, men det är ändå inom en relativt liten ram, säger han.   

En förutsättning för att det ska fungera är att lönesättaren har stor personkännedom. Det är Thomas Thiel och David Sjörén överens om. 

– Lönekriterierna är bara en grund, sedan ska även annat vägas in, som individuella prestationer, säger David Sjörén. 

Avtalet mellan Fastighets och Fastigo

Avtalet mellan Fastighetsanställdas förbund och arbetsgivarorganisationen Fastigo gäller för anställda inom privata, kommunala och kooperativa företag i fastighetsbranschen och för anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel. Avtalet innehåller bland annat regler om löneökningens storlek och om individen är garanterad en viss löneökning. 

I Fastigos avtal med Fastighetsanställdas förbund kan arbetsgivaren fördela hälften av den lokala potten på de arbetstagare som ska premieras genom individuell lönesättning. Den andra hälften ska vara ett generellt påslag till alla. 

Fastighetsklubbens lönekriterier

Engagemang: Kan vara flexibel över varandras områden och att vid behov växla mellan arbetsuppgifter. 

Ser nya lösningar och visar initiativförmåga. Kommer med idéer och lösningar för att utveckla verksamheten. 

Visar respekt och trevligt bemötande mot kunder och medarbetare

Kompetens: Är samarbetsvillig och har förmåga att lyssna på andra människor. Har erforderlig kompetens för förelagda arbetsuppgifter. Deltagit i någon utbildning eller annan kompetenshöjande aktivitet och bidrar till verksamheten. 

Ansvarstagande: Har förmåga att själv prioritera och planera sina egna arbetsuppgifter. Vara medveten om och tänka på hur verksamhetens resurser används. Ser till egen och andras säkerhet och arbetar för en god arbetsmiljö.