Det var tidigt i höstas som det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö gick ut med sitt beslut om att samtliga anställda ska få gå ner till åtta timmars kortare arbetsvecka med bibehållen lön.

Det hela ska ske stegvis och utvärderas successivt, men vara helt infört för samtliga omkring 360 anställda senast om sex år, år 2030. 

Inleds i februari

Nu är det klart att anställda på de två områdeskontoren Mellanheden samt Seved-Möllan redan från den 14 februari kommer att få arbeta fyra timmar mindre i veckan. Det är ett pilottest i processen med att stegvis nå det uppsatta målet om åtta timmars kortare arbetsvecka.

– Det här är en ganska komplex sak att genomföra. För att kunna lyckas med detta är det viktigt att vi har alla medarbetare med oss och att alla är aktiva i att hitta lösningar för hur vi kan jobba smartare, säger HR-chef Karin Svensson.

På vart och ett av de två områdeskontoren arbetar omkring 10 personer, bland annat fastighetsskötare och husvärdar. Projektet ska utvärderas till sommaren.

Medlemmar positiva

Timo Närhi som är ordförande för Fastighets arbetsplatsklubb på MKB säger att medlemmarna hittills varit positiva.

– Man får förhoppningsvis mer tid över till annat än till arbete. Det handlar om att MKB vill vara en attraktiv arbetsplats och att medarbetarna ska få möjlighet att må bättre, säger han.

Man har ju fortfarande lika många arbetsuppgifter och tanken är ju inte att man ska stressa ihjäl sig för att hinna ta ut den här tiden.

Timo Närhi, ordförande för Fastighets arbetsplatsklubb

Men Timo Närhi ser också utmaningar med det hela. Redan för två år sedan införde MKB en arbetstidsmodell som man kallar för 40-2. Det innebär i praktiken att medarbetarna får två timmar av den tidigare arbetstiden att ägna till något de mår bra av.

– Det behöver inte vara en fysisk aktivitet, som traditionell friskvård. Men man ska inte slänga sig i TV-soffan i två timmar, tanken är ändå att man ska göra något som är bra för hälsan, säger Timo Närhi.

Alla hinner inte

Arbetsgivaren har dock inte krävt någon redovisning av vad dessa två timmar ägnas åt och Timo Närhi berättar att det har varit svårt för en hel del anställda att ha tid att ta ut dem.

– Många har inte hunnit. Man har ju fortfarande lika många arbetsuppgifter och tanken är ju inte att man ska stressa ihjäl sig för att hinna ta ut den här tiden. Det har lett till att det har sett ganska ojämlikt ut, vissa hinner medan andra jobbar lika mycket som förr.

Tekniken ska ersätta

Även HR-chef Karin Svensson är noga med att poängtera att det är viktigt att kortare arbetstid inte leder till ökad stress för de anställda.

I takt med den tekniska utvecklingen ser hon dock många möjligheter till att arbeta mer effektivt. En hel del moment kan framöver automatiseras och göras digitalt, menar hon. Vissa sådana är redan i hamn.

Vi jobbar mycket med hur vi ska använda digitala verktyg på ett smartare sätt.

Karin Svensson, HR-chef

– Vi jobbar mycket med hur vi ska använda digitala verktyg på ett smartare sätt. Vi har husvärd online, vi har en chatbot där kunderna får snabbare svar och vi har digital signering av kontrakt som går snabbare för alla, sa Karin Svensson till tidningen Sydsvenskan i höstas i samband med att MKB lanserade sitt mål om åtta timmars kortare arbetsvecka.

Praktiska utmaningar

Timo Närhi berättar också att man nu behöver reda ut en hel del formalia inför fortsatt arbetstidsförkortning.

– Vi vill ju inte att det ska krångla med exempelvis Försäkringskassan och att våra medlemmar inte jobbar heltid i deras system. Det är viktigt att hitta lösningar på sådana praktiska saker innan det här införs på bred front.

Fastighetsfolket kommer att fortsätta följa utvecklingen av arbetstiden på MKB. 

MKB – MKB Fastighets AB

Ett kommunalt bostadsbolag med omkring 360 tillsvidareanställda. Är Malmös största hyresvärd med drygt 26 000 lägenheter runt om i staden. 

Till år 2030, alltså om sex år, har MKB som mål att hela personalen ska ha åtta timmars kortare arbetsvecka med bibehållen heltidslön. Om det innebär kortare arbetsdagar eller en hel veckodag återstår att se. 

Sedan år 2022 har alla anställda inom MKB rätt att ägna två timmars arbetstid åt något annat än arbete enligt modellen som internt kallas 40-2. Från mitten av februari kommer vissa områdeskontor få möjlighet till att utöka det och pilottesta 40-4.