Allmännyttans fastighetsbolag MKB i Malmö har cirka 360 anställda arbetare och tjänstemän.  Alla har samma flextid, förutom personalen i kundtjänsten som är schemalagda. 

Flextiden innebär att de anställda kan göra privata ärenden på arbetstid. Man kan sedan jobba in den tiden vid annat tillfälle. I slutet av veckan ska man dock ha fått ihop 40 timmars arbetsvecka, minus två timmars friskvård. 

Ska gynna både anställda och företaget

Tanken är att flexibiliteten ska gynna både företaget och de anställda.

–  Man ska kunna jobba och vara med på utbildningar på kvällstid om arbetet kräver det, likväl som man ska kunna göra privata ärenden på dagtid, säger Karin Svensson, hr-chef på MKB. 

Arbetstidsmodellen med flexibel arbetstid infördes redan på 1990-talet. 

– Vi gjorde en lokal överenskommelse som vi, alla parter, upplever har fungerat i alla år, säger Karin Svensson. 

Tror inte på att konstant jobba 7-16

Arbetstiden som de anställda kan använda till privata ärenden, som tandläkarbesök, tas inte från någon arbetstidsbank. Allt bygger istället på ett förtroende med arbetsgivaren. 

– Att konstant jobba 7 till 16 tror vi inte på. I dag finns en nyfikenhet och ett intresse för flexiblare arbetstider. Vi konkurrerar ju med andra bolag om duktiga medarbetare. Där tror jag att detta är en viktig sak, säger Karin Svensson. 

Hon påpekar att det för MKB också är viktigt att kunna fortsätta ge god service till kunderna. 

– Idag finns det nog andra förväntningar än förr på det, säger Karin Svensson. 

”Man måste få vara sjuk ibland”

Under 2022 prövade MKB att införa två timmars friskvård per vecka under arbetstid. Under 2024 vill MKB utöka dessa timmar till fyra per vecka. 

– Kravet är att det ska röra sig om friskvård eller förkovring. Det kan vara allt ifrån att man är ute och promenerar återkommande eller så kan det vara vara något område man vill förkovra sig inom, säger Karin Svensson. 

MKB Malmö. Flextid.
Friskvårdstiden behöver inte användas till fysisk träning. ”Det går lika bra att sätta sig i solen med en bok”, säger husvärden Jan Jörlund. Här med kollegerna David Riavalta och Milot Zegiri.

Trots att personalen hade två timmars friskvård varje vecka hela 2022 låg sjuktalen kvar på ungefär samma nivå som tidigare, 4,7 procent. Men det är ändå en siffra som bolaget bedömer som relativt låg.  

Däremot visade medarbetarundersökningen att de anställdas upplevelse av sitt mående hade förbättrats under året.  

– Vår förhoppning är att även våra sjuktal ska gå ner. Men man måste ju också få vara sjuk ibland, säger Karin Svensson. 

Prövar sig fram

På tio års sikt vill bolaget gå mot fyra dagars arbetsvecka. Men exakt hur MKB:s anställda kommer att jobba år 2030 vet varken MKB eller fackklubbarna på företaget i dag. De prövar sig nu fram med olika pilotprojekt. 

– Vi ställer oss frågor som ”Blir det mer stress för våra anställda?” och ”Kan vi ge samma service till kunderna?” Många är nyfikna på detta, konstaterar Karin Svensson.