Läs en intervju med Baloo Beckman som förlorade sitt öga här.


Varje dag håller anställda som hör till Samhalls kontor på Wallingatan i Stockholm gator, torg och parker i huvudstaden rena.

De tömmer bland annat papperskorgar, sopar, tar hand om växtlighet och får ibland ett så kallat avvikelseuppdrag. 

 – Det hade hänt den här dagen. Den drabbade och hans kollega skulle forsla bort en vägskylt, berättar Reza Forghani som är regionalt skyddsombud för Kommunal i Stockholm.

Samhall är underentreprenör

Att städa den offentliga utemiljön ligger nämligen inom Kommunals avtalsområde. Arbetet görs i grunden för Stockholms stad, men kommunen har lagt ut det på företaget Peab som i sin tur anlitar flera underentreprenörer. Samhall är en av dem.

– När de anställda får i uppdrag att forsla bort skrymmande föremål så ska det tas till Peabs avfallsstation på Lilla Essingen i Stockholm, förklarar Reza Forghani.

Olyckan skedde vid container

Så gjorde de två kollegorna denna dag. De bar skylten till ett mindre lastbilsflak och körde till Peabs anläggning. 

Väl där skulle de kasta vägskylten i en container. Men då studsade den av någon anledning tillbaka och träffade en av de anställda i ansiktet.

Ambulans och polis kom till plats, men på sjukhuset konstaterades att skadan var så illa att den anställdas högra öga inte gick att rädda.

Mejlsvar från Samhall

Fastighetsfolket har sökt Samhall via telefon men får i stället ett mejlsvar från distriktschef Marie Munkhammar. Hon skriver:

 ”Det är en allvarlig händelse som fick bestående konsekvenser för vår medarbetare och vi har anmält olyckan till Arbetsmiljöverket. En säker och trygg arbetsplats är avgörande för oss.”

Flera brister

Under Arbetsmiljöverkets inspektion som nu har gjorts framkom flera brister. Bland annat har Samhall inte gjort tillräckliga riskbedömningar för skador och belastningsbesvär under momentet när de anställda kastar sopor av olika tyngd från lastbilsflak till containrar vid Peabs avfallsdeponi. 

Samhall kunde inte heller visa att man har gjort någon kartläggning av risker för ohälsa och olycksfall. Medarbetare och skyddsombud har inte fått vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Viktigt med information

Det visade sig också att medarbetarna inte hade tillräckliga kunskaper om hur arbetet ska utföras utan risker, som att exempelvis undvika att halka i och ur lastbilens flak på sopstationen.

– Det är allvarligt. Särskilt när det gäller anställda på Samhall som har olika typer av funktionsvariationer eller svagheter i språket, säger det regionala skyddsombudet Reza Forghani.

Vill se Peabs ansvar utredas

Han tycker att Arbetsmiljöverket även borde utreda Peabs samordningsansvar eftersom olyckan skedde på plats på deras avfallsstation.

– Någon vecka efter olyckan besökte vi skyddsombud och Samhalls arbetsledning Peabs anläggning i utredningssyfte. Då sa Peab att de informerar alla sina anställda om risker varje dag. Men det inkluderar inte de utomstående som kommer dit. Hit hör Samhallsmedarbetarna, säger Reza Forghani.

Ansvarsfördelning oklar

Katharina Genberg, ansvarig inspektör från Arbetsmiljöverket, säger att hon kommer att titta på detta. Men Samhall har fram till den 21 mars på sig att ta fram dokumentation och underlag samt att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket har upptäckt.

– Innan dess kan jag inte uttala mig om vem som har ansvaret. Det beror bland annat på vad det står i avtal mellan Samhall och Peab, säger Katharina Genberg.