När Saddik Kanaan kommer hem från jobbet på Samhall Volution i Växjö brukar han sätta sig i ett tyst rum och vila hjärnan.

På arbetet, där han monterar och paketerar detaljer för ventilation, måste han hela tiden spänna hörseln, och det tar på krafterna.

– Hör jag att en truck är på väg vet jag inte om föraren har lagt märke till mig eller bara koncentrerar sig på pallen han ska flytta. Det är mycket oro och anspänning, säger Saddik Kanaan till tidningen Arbetet.

Kämpade hårt för att få jobb

Sedan flykten från Syrien hösten 2015 har Saddik Kanaan klarat av SFI, något som blev möjligt med särskilda hjälpmedel för blinda. Han har varit på otaliga möten med Arbetsförmedlingen. Utbildat sig. Gjort praktik.

Parallellt har han gått igenom rader av utredningar av sin ögonsjukdom, som visat sig omöjlig att behandla.

När Samhall hittade en arbetsplats åt honom i Växjö började Saddik Kanaan pendla de elva milen från Markaryd. Han blev hämtad med bil kvart i sex varje morgon.

– Det blev nästan tre timmars restid varje dag. Jag blev väldigt trött. Men jag ville ju jobba.

Flyttade på grund av jobbet

Till slut bröt hela familjen upp från Markaryd och flyttade till Växjö. Lägenheten är egentligen för liten, sonen måste sova i vardagsrummet. Men familjen gör allt som krävs för att Saddik ska kunna fortsätta arbeta.

Medan barnen är svenska medborgare har Saddiks uppehållstillstånd omprövats vartannat år, och risken att han ska tvingas lämna Sverige har varit en ständig källa till oro.

Migrationsverket sa nej till permanent uppehållstillstånd. Myndigheten menar att Samhall får ersättning från staten för att ordna arbete åt personer med funktionsnedsättning.

En anställning hos Samhall är därmed subventionerad, bedömde Migrationsverket. Och subventionerade anställningar kan inte ge permanent uppehållstillstånd.

Saddik överklagade, men Migrationsdomstolen ansåg att Migrationsverkets hade gjort rätt bedömning.

Möjligheten att få stanna permanent i Sverige visade sig ändå inte helt omöjlig.

Migrationsverket kan göra undantag om personen har ”en mer långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan”.

Kommer bli helt blind

Men när Saddik Kanaan hävdade att hans ögonsjukdom innebär just en långvarig nedsättning av arbetsförmågan sa Migrationsverket nej än en gång.

Migrationsverket pekade på att Saddik Kanaan inte har sjukersättning, vilket man kan få om ens arbetsförmåga är nedsatt.

Men i lagen finns inget krav på att man ska ha beviljats sjukersättning för att vara undantagen från försörjningskravet, sa Migrationsdomstolen i sin dom i mitten av mars. Och genom domen beviljades Saddik Kanaan till slut permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket har möjlighet att överklaga

Saddik Kanaan tycker att det är konstigt att hans jobb på Samhall inte räknas, och att alla ansträngningar för att få arbete visade sig betydelselösa för hans rätt att stanna i Sverige.

– Under de åtta och ett halvt år som har gått sedan vi kom till Sverige har jag och min familj haft försörjningsstöd under bara fyra månader. Vi vill verkligen klara oss själva.

Migrationsverket har möjlighet att överklaga Migrationsdomstolens dom fram till den 4 april.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Fastighetsfolket och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.