”En medarbetare råkade backade på teamledare vars ben kom i kläm under trucken.” ”En medarbetare körde truck, svimmade och körde in i byggnad.” ”En medarbetare på lagret blev påkörd av truck och föll med ansiktet neråt och spräckte ögonbrynet.”

Det är bara några exempel på arbetsolyckor där en truck varit inblandad och som under de senaste tre åren har anmälts till Arbetsmiljöverket av Samhall.

Över tusen skadas årligen

Tittar man på samtliga arbetsgivare så anmäls varje år över tusen truckrelaterade arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket där någon har skadats så pass allvarligt att det har lett till sjukfrånvaro. 

Truckar kör där människor rör sig, därför är det alltid en risk med en truck.

Magnus Henriksson, projektledare för Ett tryggt arbetsliv – Nollvision

Arbetsmiljöverket inleder därför nu en så kallad riksomfattande inspektionsinsats, alltså en form av specialgranskning, just när det gäller hur arbetsgivare arbetar med att förebygga olyckor i arbete med truckar.

Oanmälda inspektioner

– Truckar kör där människor rör sig, därför är det alltid en risk med en truck. Truckar används inom alla verksamheter som har någon form av lager för varor eller material. Vi kommer därför att besöka många olika arbetsplatser, säger Magnus Henriksson som är projektledare för Ett tryggt arbetsliv – Nollvision.

2 500 inspektioner kommer att göras runt om i hela Sverige fram till och med december månad. Hälften av besöken kommer att ske oanmält, det vill säga utan att någon vet om det i förväg.

Olika typer av verksamheter

Det är arbetsplatser som har mellan fem och 99 anställda som Arbetsmiljöverket kommer att besöka. 

Aktuella för inspektion är arbetsplatser som är verksamma inom trävaruindustrin, magasinering, mejerier, tillverkning av kläder och större matvarubutiker. 

Tillsynsaktiviteten startar nu i vår och pågår fram till slutet av 2024.

Mer om arbete med truck

På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du mer information kring regler, rutiner och förebyggande arbete när det handlar om arbete med truck.