Närmare 170 000 personer jobbar inom yrkesgrupperna städ och fastighet i Sverige.

AFA Försäkrings nya rapport visar att både städ och fastighet har högre risk för att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för den svenska arbetsmarknaden.

I gruppen städ ingår städare och fönsterputsare och i fastighet fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare.

– Det som sticker ut är att så stor andel av olycksfallen beror på fallolyckor inom både städ och fastighet, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Porträtt på Elin Henrikson, Afa Försäkring.
Elin Henriksson, AFA Försäkring.

Även olycksfall med maskiner

Inom städbranschen står fall i samma nivå för 36 procent av olyckorna och fall från höjd för 25 procent.

Inom fastighet är 22 procent av olyckorna fall i samma nivå och 19 procent fall från höjd.

– Både arbetstagare inom städ och fastighet har arbetsuppgifter där man kan falla från höjder, från stegar och i trappor. Man är kanske också mycket ute och rör sig och halkar utomhus på väg till eller från ett uppdrag, säger Elin Henriksson.

Förutom fallolyckor drabbas städare av olycksfall på jobbet när de lastar, lossar eller flyttar på saker.

– Det är också vanligt med olyckor vid arbete med maskiner och verktyg. Man kanske skär sig på en kniv, säger Elin Henriksson.  

Psykiska sjukdomar

Inom både städ och fastighet ökar risken för att drabbas av ett olycksfall med stigande ålder.

Sju av tio olyckor inom städ råkar kvinnor ut för. Inom fastighet är  det män som drabbas av åtta av tio olyckor.

Bland städarna är de vanligaste arbetssjukdomarna  karpaltunnelsyndrom, hudens sjukdomar och skelettets och rörelseapparatens sjukdomar.

Anställda inom fastighet drabbas till största delen av arbetssjukdom på grund av vibrationer eller  karpaltunnelsyndrom.

Och manliga privatanställda städare har, liksom tidigare år, hög risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos jämfört med genomsnittsrisken för alla manliga privatanställda arbetare.

Arbetsolyckorna ökar

Statistiken i delrapporten Städ och fastighet: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bygger på försäkringsärenden från AFA Försäkrings skadedatabas i de båda yrkesgrupperna fram till och med skade- insjuknandeår 2022.  

Även Arbetsmiljöverket presenterar sin årliga rapport om arbetsskador. Rapporten Arbetsskador 2023 som presenterades på onsdagen, visar att antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade med elva procent jämfört med året innan.

Men de anmälda arbetssjukdomarna minskade med 28 procent om man jämför med 2022. Den minskningen förklarar Arbetsmiljöverket med att antalet anmälningar om smitta sjönk kraftigt under 2023 jämfört med under pandemiåren.

Fallolyckor vanligaste orsaken

Även i Arbetsmiljöverkets statistik var fallolyckor generellt den vanligaste orsaken till kvinnors anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro. Och det var den näst vanligaste orsaken bland män.

Skillnaden mellan Arbetsmiljöverkets rapport och AFA Försäkrings rapport är kortfattat att Arbetsmiljöverkets statistik omfattar anmälda arbetsskador för hela arbetsmarknaden från Försäkringskassan.

AFA Försäkrings statistik är över godkända arbetsskador för de grupper som omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna. 

Godkända arbetsolycksfall 2015-2022

(Städ)

Ej allvarliga arbetsolyckor, kvinnor och män:

2015: 892

2016: 938

2017: 982

2018: 949

2019: 1042

2020: 1007

2021: 1052

2022: 990

Allvarliga arbetsolyckor:

2015: 326

2016: 316

2017: 311

2018: 374

2019: 351

2020:372

2021: 373

2022:  447

Källa: AFA Försäkring

Godkända arbetsolycksfall 2015-2022:

Fastighet:

(Ej allvarliga arbetsolyckor)

2015: 1 406

2016: 1 270

2017: 1 245

2018: 1 159

2019: 1 325

2020: 1298

2021: 1 317

2022: 1 120

(Allvarliga arbetsolyckor)

2015: 444

2016: 448

2017: 447

2018: 450

2019: 411

2020: 427

2021: 458

2022: 424

Källa: AFA Försäkring