Du har alltid rätt att få facklig hjälp på jobbet. Det kan gälla konkreta råd, att ditt fackliga ombud sitter med när du träffar din arbetsgivare eller genomför regelrätta förhandlingar för din räkning.

Rätten att vara med i facket är dels en del av föreningsfriheten som står i regeringsformen, en av våra grundlagar (2 kap 1 §), dels en rätt i medbestämmandelagen (MBL) som innebär att du har rätt att vara med i facket, utnyttja medlemskapet eller bilda en facklig organisation på din arbetsplats. Arbetsgivaren får heller inte försöka hindra dig från att bli medlem eller att arbeta fackligt (7 och 8 §§ MBL).

Nu fungerar det inte alltid så ute på arbetsplatserna. Det finns arbetsgivare som ser facket som en fiende istället för en resurs och gärna vill göra upp med dig utan fackets inblandning. Men det behöver du alltså inte tåla.

Om din arbetsgivare eller chef vill ha ett enskilt samtal med dig, tycker jag du alltid ska fråga vad det gäller. Får du då svaret ”det får du reda på när vi träffas”, då ger jag rådet att du tar med dig ett fackligt ombud. Hon eller han behöver kanske inte säga så mycket, men det är en trygghet för dig. Dels är du inte ensam, dels kan ditt ombud avgöra om det som sägs vid samtalet är korrekt eller ej.
Du bör definitivt ha med ombudet om arbetsgivaren vill träffa dig för att han inte är nöjd med dig eller kanske ge dig en erinran (det som brukar kallas varning). Då är det viktigt att ombudet är med för att garantera att det går rätt till.


Samma sak om företaget vill erbjuda dig avgångsvederlag i samband med neddragningar vid arbetsbrist eller liknande. Då ska ombudet se till att du inte förlorar några rättigheter.
Överhuvudtaget bör du inte skriva under några överenskommelser eller liknande innan facket har tittat igenom det hela. Det behöver inte vara fel, men facket kan känna till detaljer som varken du eller arbetsgivaren har tänkt på.

Det kan finnas situationer där du vet att det bara blir värre om facket är med. Du vet att arbetsgivaren kanske låser sig eller blir allmänt negativ när ditt ombud är närvarande. Det är ju ditt val att ha med ombudet, men om du känner att det inte är lämpligt, kan du göra så här:

  • Prata med ombudet i förväg om vad samtalet avser.
  • Gå igenom vilka lagar och avtal som gäller så du är förberedd.
  • Be sedan ombudet vara ”backup” och tillgänglig under samtalet som kanske utvecklas på ett oväntat sätt.

Du kan alltid be om en paus för att kunna ta ställning till arbetsgivarens förslag eller påståenden. Ett sätt är då att ta kontakt med ditt ombud igen.

Du har alltså alltid rätt att få sådan här hjälp. Och arbetsgivaren får inte hindra dig att begära fackligt stöd. Däremot är det inte säkert att ditt förbund exempelvis går ända till Arbetsdomstolen om det uppstår en tvist om din anställning. Det avgörs från fall till fall. Men oavsett vad ditt fack gör, ska du alltid få en bra förklaring till hur de agerar.

Ibland kan det vara mindre lämpligt att ha med ett ombud. Det gäller framför allt om ni har löne- eller utvecklingssamtal. Det handlar om ett samtal mellan dig och din chef för att du ska få veta hur du gör för att få högre lön eller kompetensutveckling. Det handlar ju inte om att arbetsgivaren vill vidta åtgärder mot dig. Men det är viktigt att du berättar för ditt ombud efteråt vad ni pratade om så att facket vet lika mycket som chefen.