1. Anmäl skadan och ta hjälp av facket
Det allra viktigaste är att anmäla att olyckan skett till Försäkringskassan och Afa försäkring. Har du anmält olyckan kan du nämligen få ersättning av olika slag för skadorna du fått. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Försäkringskassan, men du bör kolla att det blir gjort.
Ta hjälp av ditt skyddsombud eller en facklig försäkringsinformatör så att anmälan blir tillräckligt utförlig och att olyckan och skadorna beskrivs på ett tydligt sätt. Kanske kan ett foto, film eller ritning vara ett bra komplement för att visa vad som hänt.
Om ni inte har ett skyddsombud kan det regionala skyddsombudet hjälpa till med anmälan.

Bra att sitta på jobbet – i alla fall för vissa

Så funkar det

2. Gå till doktorn även om skadan inte är akut
Bit inte ihop och var lojal i onödan. Många tänker att smärtan går över och kanske sjukskriver sig någon dag. Men även om skadan inte är akut är det viktigt att uppsöka läkare för att få skadan dokumenterad. Annars blir det svårt i efterhand att hävda att framtida men har koppling till olyckan.

3. Sök behandling
 om du har fortsatt ont
Om smärtan och problemen fortsätter är det viktigt att söka behandling, till exempel hos läkare eller sjukgymnast. Att ha en dokumenterad behandling kan, precis som akutbesöket, göra det lättare att få skadan godkänd.
Om du behöver andra arbetsuppgifter på jobbet den första tiden efter olyckan kan det vara bra att arbetsgivaren dokumenterar det. Det är en faktor som kan spela in om du har rätt till ersättning.

4. Ge inte upp även om du nekas ersättning
Om du får ett negativt besked om ersättning bör du ta kontakt med facket igen för att se om beslutet är riktigt. Om förbundet bedömer att det är möjligt att driva ärendet vidare kan du få rättshjälp som facket bekostar. Det är inte ovanligt att medlemmar får ersättning efter en ny prövning.

Tema hälsa

God sömn är bra för kropp och knopp

Så funkar det

5. Tänk långsiktigt och mota faran
Det bästa är förstås att arbetsolyckan inte uppstår. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan göra att riskerna undviks och varje arbetsplats bör ha ett skyddsombud som jobbar med riskinventering.
Skyddsombudet kan också anmäla tillbud för att undvika kommande olyckor. Om det också finns en facklig försäkringsinformatör med kunskap om försäkringsfrågor så kan den personen hjälpa till att fånga upp försäkringsärenden och stötta medlemmar.
För att få rätt till alla avtalsförsäkringar måste det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. Kolla med arbetsgivaren och facket om du är osäker på om ni har avtal.

Elizabeth Östman, som är jurist på LO-TCO Rättsskydd, 
och Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson har hjälpt oss med kom ihåg-listan.