Vaktmästarna Niclas Yngvesson och Michael Roos vet inte om de får fortsätta att sköta Myresjöhus Arena när Peab ska ta över uppdraget.

Arenastadens vaktmästare

Vaktmästare i Växjö kan bli utan jobb

Arbetsrätt

Peab ska ta över skötseln av kommunens arenor i Arenastaden i Växjö. Peab och Fastighets har olika uppfattning om Peab även ska ta över de fyra vaktmästarna som i dag sköter arenorna.
Fastighets kräver att Peab anställer personalen och hänvisar till lagen om anställningsskydd. Enligt den ska ett företag när det tar över en verksamhet från ett annat företag även ta över de anställda och deras anställningsvillkor.

Peab anser att det inte handlar om verksamhetsövergång i Arenastaden. Staffan Bremander, personalchef för Peab, refererar till rättspraxis som enligt honom ger stöd för företagets ståndpunkt.
– Vår uppfattning är att vid byte av entreprenör handlar det inte om övergång, säger han.

Jörgen Karlsson, ombudsman på Fastighets region Syd, håller inte med Peabs resonemang:
– Jag hävdar fortfarande att det är övergång av verksamhet och att Peab ska ta över personalen. Allt arbete som utförs i dag kommer i fortsättning att utföras av Peab. Varje fall av byte av entreprenör är specifikt så vi får fortsätta förhandla om saken senare i augusti, säger han.

Per-Åke Tersmark och Stefan Söderberg var tidigare anställda av Växjöbostäder.

Fastighets och Peab tecknar avtal i Växjö

Nyheter

När Peab i fjol fick uppdraget att sköta utemiljön åt Växjöbostäder tog företaget även över de 30 anställda som jobbade i bostadsbolagets utemiljögrupp.
Varför tog ni över personalen då men inte den här gången?
– Då var vi i behov av de anställda för att lösa uppgiften. Vi och Växjöbostäder var överens om att ta över personalen, säger Staffan Bremander.
Hur ska ni sköta uppdraget i Arenastaden?
– Vi har egen personal i Växjö som ska sköta det och ambitionen är att klara uppdraget utan att behöva nyanställa. Jag är inte insatt i hur många timmar vi har räknat med för att lösa uppgiften och kan därför inte säga hur många anställda vi kommer att ha på plats.

Övergång av verksamhet, § 6b i lagen om anställningsskydd

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.