3,1 miljoner till Fastighets medlemmar

Nyheter

En rubrik i Fastighetsfolket i början av året löd: 3,1 miljoner till Fastighets medlemmar. Pengarna delades ut efter prövningar i domstol där jurister från fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd företrätt medlemmar i ärenden om utebliven lön, skadestånd och försäkringspengar.
Chef för verksamheten sedan mer än två decennier är Dan Holke.
Han är vältränad och välklädd men inte överklädd, när han tar emot på kontoret i centrala Stockholm. Trots sin titel är det viktigt för honom att kunna möta alla människor.
– Jag tror på alla människors lika värde och att man behöver hjälpa dem som inte har det så gott förspänt. Många av dem vi hjälper har aldrig träffat en jurist tidigare, säger han.
Just det där, rättvisa för alla, är en av orsakerna till att han fortsätter.
– Det och att man aldrig blir fullärd.

Intresset för samhällsfrågor fanns tidigt. Som ung var Dan Holke distriktsordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, i Sörmland.
Han hittade till rättsskyddet tidigt i juristkarriären och har alltid tyckt att det är bland det roligaste som finns att stå i rättssalen.
– Det blir en precision i juridiken, där ställs saker på sin spets och det finns inget oavgjort, säger han.
Trots att rollen med åren ändrats från att ständigt driva domstolsprocesser till att styra verksamheten finns viljan att påverka kvar.

”Omställningstid efter hyvling är bara plåster på såren”

Arbetsrätt

Under Almedalsveckan i Visby anordnade rättsskyddet en debatt med titeln ”Måste arbetslivet vara otryggt?” som Dan Holke höll i. Hans bild är att det har blivit större otrygghet.
– Det har blivit betydligt lättare att ha tidsbegränsade anställningar. Den stora ökningen skedde på 90-talet men det finns en större andel väldigt korta anställningar nu än när jag började.
Han påpekar att det har blivit färre vilda strejker och att facken backat i takt med att arbetsgivarna blivit mer internationella och fått större makt över verksamheterna.
– Turordningsreglerna skyddar sämre och jobben har blivit mer individuella.

Dessutom har fenomenet hyvling blivit verklighet.
– Arbetsgivaren försöker precisionsbemanna och det går ut över arbetstagarna. Förut var det arbetsgivaren som fick stå för variationerna i arbetskraftsbehovet, nu har företagen ingen extra kostnad för detta.
Förra året prövades ett hyvlingsärende i Arbetsdomstolen. Då gällde det en Coop-butik i Örebro. Arbetsgivaren sänkte anställdas sysselsättningsgrad i stället för att säga upp enligt turordningslistan.
Domstolen konstaterade att lagen om anställningsskydd inte förbjuder detta. Efter det har flera företag, däribland ISS, börjat hyvla arbetstid i större omfattning. Och det finns ännu inget rättsfall som förbjuder det. Fastighets vill driva ärendet från Stockholmsområdet vidare till Arbetsdomstolen efter att förhandlingarna kört fast. Om det blir så är det rättsskyddets jurister som kommer att företräda förbundet och medlemmarna.

Hur det blir i ISS-fallet är för tidigt att säga men enligt Dan Holke finns det fortfarande tänkbara hyvlingssituationer att pröva i domstol.
– Om man skulle nyanställa på hög anställningsgrad och kort därefter skära ned arbetstid för dem som har jobbat länge. Det tror jag skulle gå att pröva, men exakt var gränserna går vet vi inte.
Skulle det vara bra att pröva hyvling mer i domstol?
– Ibland är det bra att inte ha något självklart svar för då är det lättare att få till en överenskommelse. Men om företag fortsätter att hyvla så behövs reglering kring det, antingen i lag eller kollektivavtal, säger Dan Holke och fortsätter:
– Det är helt ohållbart att man inte ska kunna försörja sig på sitt jobb. 
Det måste gå att organisera så att man kan försörja sig på ett rimligt sätt.

Över lag tycker han annars att uppgörelser utan domstolsprövning är bra. Och det är så majoriteten av alla tvister görs upp, genom förlikning.
– Det är inget självändamål att ta det till domstol. Tvärtom är det ganska ansträngande för en person att gå hela vägen dit.
Men han uppmanar alla att snabbt anmäla till facket när de upplever sig felbehandlade eftersom det kan leda till en ändring av beslutet och ekonomisk ersättning. Både tvister med arbetsgivaren och felaktiga beslut om ersättning efter en arbetsskada.
Han ser det som ett bekymmer att få anmäler sjukfall som orsakats av arbetet.
– Vi har varit ute och informerat men det finns en uppgivenhet. Känslan är att man får avslag på mycket, men det är inte säkert att det blir nej. Det är svårt, men inte hopplöst.
– Vi har ett kontaktnät med duktiga specialistläkare så jag tycker att man ska våga ansöka om att få sin arbetsskada prövad.

Totalt sett tar de drygt 30 juristerna på byrån sig an omkring 1000 ärenden om året från medlemmar i LO-, TCO- eller Saco-förbund. Under förra året resulterade det i närmare 150 miljoner kronor till medlemmar, varav 3,1 miljoner alltså gick till Fastighets.
Själv har Dan Holke numera bara ett fåtal rättsfall om året, ofta principiellt viktiga ärenden. Att styra över verksamheten och att ge juridisk rådgivning tar det mesta av tiden.
Som en aktiv person har han inte heller problem att fylla sin fritid. Ofta finns det något att fixa på huset hemma i Sollentuna. Eller så övar eller framträder han med sin kör.
Och varje vardagsmorgon sätter han sig på cykeln och trampar den dryga milen till jobbet för att kämpa för en tryggare arbetsmarknad.
Baserat på din erfarenhet av arbetsrätt – vad tror du är viktigt för en tryggare framtid?
– Det finns ingenting som är så viktigt som starka fackföreningar. Det kan finnas fina lagar men det är värt vatten om ingen kan och vågar kräva sin rätt.

Dan Holke

Ålder: 60 år.
Bor: I Sollentuna.
Gör: Chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.
Familj: Fyra vuxna barn och fru.
Intressen: Sjunger
 i kör, cyklar fram och tillbaka till jobbet året runt, fixar med huset.

Detta är rättsskyddet:

  • LO-TCO rättsskydd är en juridisk byrå som ägs av LO och TCO och startade 1971.
  • Byrån driver ärenden om till exempel arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar.
  • För medlemmar i facket är hjälpen gratis men det är förbundet som avgör om byrån ska driva ärendet, beroende på om det finns möjlighet att vinna tvisten.