Flera kvinnor lurade
av städföretag

Nyheter

I vintras rapporterade Sveriges radio P4 Jönköping om brister på städbolaget K2 Comfort. Bland annat vittnade flera anställda städare om att företaget betalat ut för låga löner.
Fastighets ombudsmän Lennart Mauritzon och Peter Frommelin, som tidigare varit i kontakt med företaget, riktade i intervjuer med Fastighetsfolket stark kritik mot företaget och hur de anställda behandlades.

Företaget har främst hemstädning men levererar även hemtjänst till bland annat Jönköpings kommun. Kommunen har nu gjort en egen granskning och upptäckt flera brister som tillsammans leder till en varning, enligt P4 Jönköping.
Några oskäliga eller uteblivna löner har kommunen inte kunnat fastställa. Däremot har de hittat brister i personalredovisningen. Företaget har även lånat ut pengar till anställda, vilket kommunen menar skapar en osund maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kritiserat städbolag tillbaka i Städbranschen Sverige

Nyheter

Jönköpings kommun har också tagit del av ett telefonsamtal som spelades upp i radio där en av företagsledarna från K2 Comfort var hotfull mot en anställd.
– Det anser vi givetvis är mycket allvarligt. Tillsammans med de övriga påståendena har detta lett fram till varningen vi nu riktar mot företaget, säger biträdande socialdirektör Stefan Österström till P4 Jönköping.
Företaget saknar kollektivavtal men är fortsatt kvar som leverantör till Jönköpings kommun. Först efter tre varningar har kommunen rätt att säga upp avtalet.