En del i regeringens höstbudget är att öka den så kallade merkostnadsersättningen till Samhall. Den har legat på samma nivå sedan år 2009 men ska enligt budgeten höjas från och med nästa år.
– Min bild är att både styrelse, ledning och fackliga parter är nöjda med det här. Det har varit tungt och tufft, säger Hans Abrahamsson från Fastighets som också är facklig arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen.
Han fortsätter:
– Ju mindre merkostnadsersättningen är desto mer press blir det på våra medlemmar. Vi hoppas att det värsta trycket ska släppa nu och att det ska börja rulla åt rätt håll.

Nytt i budgeten är också att statligt ägda Samhall får utökat uppdrag att anställa fler med skyddat arbete. 1 000 personer ska anställas år 2018 och ytterligare 1 000 personer år 2019. Det innebär att det så kallade kärnuppdraget, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utökas för första gången på många år. De senaste åren har Samhall bara fått ökat uppdrag att anställa fler i ett år långa utvecklingsanställningar.
– Det är uppenbart att regeringen vill satsa på kärnuppdraget. Företaget har hellre velat gå på fler utvecklingsanställningar men från fackligt håll föredrar vi den här satsningen eftersom vi vill att folk ska ha riktiga jobb och schysta löner, säger Hans Abrahamsson.

För att täcka detta får Samhall totalt 690 miljoner kronor extra år 2018, 870 miljoner kronor år 2019 och drygt 1 000 miljoner kronor från och med år 2020.
Är det tillräckligt mycket pengar?
– Det är svårt för mig att bedöma men det jag fått veta genom bolagsstyrelsen är att pengarna ska räcka till att nyanställa och det ska bli pengar över, säger Hans Abrahamsson.

Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat saknas det tillräckligt med arbetsuppgifter för en del medarbetare, samtidigt som en del anställda upplever stress över för mycket jobb och bristande arbetsledning. Kommunikationschefen på Samhall Albin Falkmer säger till Fastighetsfolket att det finns resurser och kunduppdrag nog för att ta emot tusen till per år i kärnuppdraget.
– Vi har många kunduppdrag där jag tror att fler ska kunna bemanna och sedan har vi också vunnit många stora uppdrag under de senaste åren. Vi har en stor affärstillväxt, säger Albin Falkmer.
– I dag kan vi inte ta emot tusen personer. Vi kommer självklart att behöva jobba mer med att hitta fler uppdrag. Men vi har en tydlig tillväxtstrategi och har intensifierat arbetet med att hitta uppdrag inom till exempel äldreomsorg och e-handel.

Kommer pengarna att räcka?
– Det är väldigt svårt att säga något om pengarna. Vi har ännu inte full information om vad regeringen förväntar sig och budgeten godkänns inte förrän i december, säger Albin Falkmer.
– Jag tror att de här pengarna kommer att leda till förbättringar i vår verksamhet.
I december ska riksdagen rösta om budgeten för 2018.