Avtalet om löner och villkor för anställda på Samhall gick ut den 30 september. Det som framför allt varit stötestenen för parterna att komma överens är hur låglönesatsningen som ingår i årets avtalsrörelse ska genomföras på företaget. Låglönesatsningen gäller alla som tjänar under 24 000 kronor och på Samhall tjänar nästan samtliga arbetare under den summan.

Facken varslar om strejk på Samhall

Avtal 2017

Det är Fastighets, IF Metall, GS, Handels, HRF, Kommunal och Seko bland LO-förbunden som har avtalet med Almega Samhallarbetsgivarna. LO-facken varslade den 2 oktober om konfliktåtgärder. Nu på torsdag skulle en blockad mot övertidsarbete och nyanställningar inom hela Samhall träda i kraft.

Efter varslet utsåg Medlingsinstitutet Malte Eriksson och Olle Hammarström till medlare. De lämnade i dag ett slutbud och nu har alltså parterna sagt ja. Det innebär ett treårigt avtal med löneökningar på 7,1 procent. Övriga ersättningar höjs med samma summa.

– Vi är väldigt nöjda med avtalet. Vi fick den låglönesatsning som vi begärt. Löneökningarna är lagda på grundlönen vilket vi tycker är viktigt eftersom vi fått rapporter om en negativ löneglidning på Samhall, säger Jari Visshed som är förhandlingsansvarig på Fastighets.

– Det är trist att Almega stod så långt ifrån oss från början, men vi är nöjda med att vi fått igenom en låglönesatsning för Samhalls anställda, säger Ann-Marie Stenberg, avtalsansvarig för Samhall på LO.

”Bra att det inte blev strejk” – röster om avtalet på Samhall

Avtal 2017

Utöver löneökningarna innehåller avtalet en del förändringar i villkoren. Ett exempel är arbetstidsförkortningen. Om den anställda meddelar i god tid när den ska ta ut arbetstidsförkortningen ska arbetsgivaren inte kunna neka till ledigheten. Däremot ska arbetsgivaren kunna lägga ut arbetstidsförkortningen ifall en anställd sparat på sig tid under en längre period.

LO: ”Vi har inte sålt ut villkor”

Avtal 2017

Samhall anser att avtalet har ett annat värde än vad LO räknat fram.
– Vi är glada över att vi lyckats avvärja den strejk som LO-förbunden varslat om. Avtalet som nu tecknats innehåller en låglönesatsning och dessutom ett antal olika avtalsförändringar. Vi nöjda med att ha tecknat ytterligare ett nytt kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år, säger Per Gradén, avtalsansvarig Almega Samhallförbundet, i ett pressmeddelande.

Avtalet berör drygt 20 000 anställda inom Samhall.

Så här blir löneökningarna

Avtalet är treårigt och löneökningen är totalt 7,1 procent.

I kronor höjs grundlönen (som hittills varit 19 880 kronor) med 528 kronor den 1 oktober 2017, med 491 kronor 2018 och med 575 kronor i oktober 2019.

Övriga ersättningar höjs med 6,5 procent under treårsperioden.