Mellan kongresserna har LO representantskap två gånger om året för att bland annat ta ställning till inkomna motioner med förslag på ändringar.
Till dagens möte fanns flera förslag, bland annat om ökad avsättning till pension, fler semesterdagar, om LO:s resereglemente. Det blev dock inga beslut om stora förändringar. De flesta motioner besvarades med att LO redan arbetar med frågorna.

”Det skadar förtroendet för hela den fackliga rörelsen”

Nyheter

Det var bara två förslag om striktare alkoholpolicy som skapade debatt.
Förslagen kom från Kommunal, ett av flera förbund som helt slutat bjuda på alkohol efter en granskning från Aftonbladet.
Anders Hernborg från Livs argumenterade att alkohol i måttlig mängd och vid enstaka tillfällen borde kunna vara tillåtet.
– Det måste ses som ett socialt och kulturellt inslag som förhöjer måltiden så länge det förtärs i måttlig mängd, sa han.
Han menade att om det betraktas som en etisk och moralisk fråga finns flera saker att ifrågasätta.

Susanna Gideonsson, Handels ordförande och ledamot i LO-styrelsen, försvarade förslaget.
– Det handlar inte om pengarna, det är en anseendefråga. Vårt förbund fattade samma beslut år 2016 och det känns nu näst intill befriande. Det leder till att många fler avstår och jag har inte hört någon som tycker illa om beslutet, sa hon.
Beslutet blev nej till alkohol och det gäller hela LO som organisation. Det omfattar både intern och extern representation, även de lokala LO-distrikten. Det gäller dock inte medlemsförbunden.

Ingen starksprit för Fastighets pengar

Nyheter

Fastighets har nyligen skärpt sin representationspolicy. Enligt den kan förbundet bjuda på två öl eller två glas vin i samband med en måltid, men inte starksprit.
Hur ser Fastighets på beslutet?
– Vi står bakom beslutet, säger förbundsordförande Magnus Pettersson.
Kommunal och Handels är två förbund som gått över till att inte bjuda på alkohol. Nu fattar LO samma beslut.
Kommer det att påverka Fastighets alkoholpolicy?
– Nej, det är Fastighets förbundsstyrelse och kongress som beslutar om det och vi kommer att fortsätta enligt den policy som vi har antagit, säger han.