Drifttekniker Peter Lundgren har varit Rasull Shadmans handledare under praktiken.

Fick jobb efter praktik

Nyheter

Totalt har 2 387 personer hittills varit ute i praktik inom 100-klubben – ett initiativ som regeringen startade för två år sedan i syfte att ge nyanlända chans att komma ut i arbete via praktikplatser på företag. Av de deltagande har 28 procent fått jobb tre månader efter avslutad praktik. Det visar uppgifter som Fastighetsfolket har begärt ut från Arbetsförmedlingen.
– Den största utmaningen inför att anställa är att det råder brist på kompetens, uppger Johanna Sjödin, sektionschef vid Arbetsförmedlingen.

Men Peter Aronsson, utbildningsansvarig ombudsman vid Fastighets, tycker att Arbetsförmedlingen gott kunde tänka på att vara mer noga när de väljer ut deltagare i projektet, så att de inte skickar de som inte passar för yrket på praktik.
– Men det finns ibland en felaktig föreställning om att det är lätt för vem som helst att sköta den typ av jobb som Fastighetsanställda utför, säger Peter Aronsson.

Syftet med 100-klubben är heller inte att praktiken nödvändigtvis ska leda till anställning, utan framför allt att nyanlända ska få en chans att komma in på svensk arbetsmarknad, få meriter, stärka sina språkkunskaper och få en referens, påpekar hon.
– Blir det anställning är det en bonus, säger Johanna Sjödin.

Fastighetsskötare handleder nyanlända

Nyheter

Ubah Ismail, 32, drar städvagnen genom korridoren i läkemedelsföretaget Astra Zenecas byggnad i Södertälje. Hon stannar till och sveper omsorgsfullt lysrörens ovansida med en dammvippa.

Hon är en av de nyanlända som via serviceföretaget Sodexo – som i år anslöt sig till 100-klubben– fick praktikplats som lokalvårdare i mars i år. Ubah Ismail flydde från Somalia till Sverige för åtta år sedan. Bakom sig lämnade hon ett våldshärjat land, där hon har två systrar och två bröder kvar i livet.

På trevande svenska berättar hon för Fastighetsfolket om hur det var att komma till Sverige och först inte förstå ett ord av språket, och sedan bit för bit kämpa sig in i det svenska samhället.
Ubah Ismail hade följt SFI-kurser och praktiserat något halvår inom städbranschen innan hon fick praktikplatsen, som efter ett par månader övergick i ett nystartsjobb.
– Jag vill väldigt gärna jobba, inte bara sitta hemma, säger Ubah Ismail med eftertryck till Fastighetsfolket.

Visst kunde det vara svårt i början, inte minst på grund av den språkliga barriären, konstaterar Helena Lindevind, arbetsledare vid Sodexo.
– Vi har skrattat många gånger, på grund av missförstånd. Lösningen har då varit att genom ögonkontakt och kroppskontakt visa hur man ska göra, säger Helena Lindevind, som betonar att Ubah Ismail har väldigt lätt att ta till sig kunskap och har gjort enorma framsteg.

Och Ubah Ismail trivs med sitt jobb, säger hon, och berättar att en av de mest positiva sidorna med det är alla som hälsar välkomnande på henne där hon går runt och städar.
– Men min dröm är att lära mig svenska bättre och sedan utbilda sig till undersköterska, berättar Ubah Ismail.

I ett första steg har Ubah Ismail sitt arbete på Sodexo fram till maj nästa år. Sedan återstår att se om hon har lärt sig språket så pass bra att hon kan följa den utbildning med Astra Zenecas regler och rutiner som krävs för att få fortsatt anställning som lokalvårdare på företaget, uppger Helena Lindevind.

Men långtifrån alla praktikplatser inom 100-klubben leder till arbete. Av de tre som i år via Sodexo fick praktikplats på Astra Zeneca, var det bara Ubah Ismail som gick vidare till nystartsjobb, berättar Helena Lindevind. Med andra praktikanter kunde missförstånd uppstå när det gäller det regelverk som gäller på en arbetsplats, som att man meddelar om man är sjuk eller vill ta ledigt, uppger hon.
– Å andra sidan är ju tanken med projektet också att de nyanlända också ska lära sig sådant på själva arbetsplatsen, resonerar Helena Lindevind.

Sodexo anslöt sig till 100-klubben först i år, och har satt ett eget mål att under 2017 skapa 200 praktikplatser för nyanlända. Hittills har 88 personer praktikplats, och 28 av dem har fått tjänster inom bolaget. Men Eva Kristensson, kommunikationsdirektör vid Sodexo, ser inte resultatet som ett misslyckande.
– Jag tycker att det är ett fantastiskt resultat, att 30 procent går vidare till arbete. Praktiken har ett egenvärde, och kan bli ett sätt att lära sig de första koderna i landet och att bättra på sitt cv, säger hon.

Flest anslutna företag i Stockholmsregionen

  • Definitionen nyanländ innebär en person som genomgått asylprocessen, beviljats uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun.
  • 100-klubben är ett initiativ som regeringen inledde för två år sedan i syfte att få fler nyanlända i arbete.
  • Projektet inbjuder alla arbetsgivare som vill att under en treårsperiod erbjuda nyanlända ett hundratal praktikplatser, som kan leda till nystartsjobb med lön delvis subventionerad från Arbetsförmedlingen.
  • Tanken är att skräddarsy paketinsatser utifrån enskilda företags behov.
  • Sedan starten har 2 387 nyanlända fått praktik genom 100-klubben, av dem 1 525 män och 862 kvinnor. Av dem som fått praktik har 28 procent fått någon form av jobb efter praktiken. Det kan handla om allt från arbete med stöd, nystartsjobb eller arbete utan stöd.
  • Ett trettiotal företag har hittills valt att ansluta sig till 100-klubben, flest i Stockholmsregionen. Där har flertalet nyanlända fått praktik inom handel och service.
  • Några av de företag som anslutit sig till projektet är Peab, Sweco, Riksbyggen, Ica och Sodexo.