Vem har rätt till städvagnen på Arlanda?

Kritiken mot Samhall

Hård kamp om städuppdragen

På jobbet

Trots att kaffebryggaren puttrar gemytligt i städarnas fikarum vid terminal 5 på Arlanda, ligger en gnagande oro i luften. I våras började de 70-talet anställda städare vid städföretaget Rengörare Näslund – som i dag sköter städningen av terminalen– höra att Samhall vunnit upphandlingen om det nya uppdraget. Rengörare Näslunds kontrakt skulle ha gått ut redan i augusti i år, men har förlängts till januari nästa år. Det innebär att de anställda på Rengörare Näslund sägs upp och förlorar sina arbeten i och med att den som arbetar vid Samhall måste ha någon form av arbetshandikapp.

De städare som Fastighetsfolket talar med i fikarummet vid terminal 5 beskriver beskedet som en kalldusch.
– Det kom som en chock, och vi fick höra det ryktesvägen, säger Ingela Dagberg.

Visst var de medvetna om att Rengörare Näslunds uppdrag gick ut i år, och att det fanns risk för att företaget kunde förlora upphandlingen.
– Men när städföretagen har avlöst varandra här på terminalen tidigare har vi ändå känt oss trygga i att få fortsatt jobb på nästa företag. Nu när Samhall tar över är det inte möjligt, säger Eleni Dimitriadou.

Några av städarna – som Saima Harambasic – har arbetat på terminalen i 18 år, även om städuppdraget har växlat mellan olika företag. Hennes ögon lyser när hon beskriver den arbetsplats som hon nu håller på att förlora.
– Jag tycker så mycket om Arlanda. Här är mycket folk, en härlig miljö, och det är aldrig tråkigt, säger hon.

Förutom sorg, chock och oro uttrycker städarna besvikelse och en viss vrede gentemot såväl Samhall som flygplatskoncernen Swedavia, som valt Samhall framför Rengörare Näslund vid upphandlingen.
– Om Samhall inte hade fått stöd av staten skulle upphandlingen inte ske till så lågt pris. På detta sätt drabbas hela branschen, säger Ashor Yokhanna, som även är skyddsombud på arbetsplatsen.

Eleni Dimitriadou och Ingela Dagberg fick en chock när de fick besked om att Samhall fått städuppdraget på Arlanda terminal 5. Det betyder att de själva inte kan återanställas på sin arbetsplats.

Men för Samhall är det nya uppdraget vid terminal 5 ett glädjebesked, enligt Jonas Rieck, affärsområdesdirektör vid Samhall.
– För oss är detta en fjäder i hatten och ett kvitto på att det vi gör i dag, gör vi bra, säger han till Fastighetsfolket.

Enligt regeringens budgetproposition för 2018 ska 1000 nya få jobb inom Samhall. För att skapa jobb åt dem och andra som redan väntar på anställning inom Samhall, måste det statliga företaget vara aktiva i sin jakt på uppdrag, menar Jonas Rieck.
– Och också vi förlorar uppdrag, precis som andra företag, betonar han.

Att den merkostnadsersättning på 4,4 miljarder som Samhall årligen får av staten skulle ha ett samband med att de vinner upphandlingar och därför snedvrider konkurrensen, håller Jonas Rieck inte med om.

Merkostnadsersättningen används inte för att pressa priser i en upphandling, hävdar han, utan delvis till att förstärka arbetsledningen för medarbetare och ”klä på dem konkurrenskraft” så att de även ska kunna rekryteras av andra arbetsgivare. Ersättningen går också till en löneberedskap för Samhallsanställda, som är skyddade och inte kan sägas upp ens vid förlorade uppdrag eller lågkonjunktur, framhåller Jonas Rieck.

Osäker framtid för Arlandastädare

Nyheter

Anna Ericsson, enhetschef vid Swedavia, betonar i sin tur att upphandling ännu pågår i och med att Rengörare Näslund valde att överklaga beslutet. Swedavia inväntar nu förvaltningsrättens bedömning och tänker rätta sig efter den.
– Vi har kravspecifikation för samtliga uppdrag som vi upphandlar. De leverantörer som klarar alla krav som vi har går vidare. Bland annat Samhall och Rengörare Näslund har klarat de kraven. Sedan tilldelas uppdragen enligt lagen om offentlig upphandling. Då väljer vi utifrån det priset som är mest fördelaktigt av de anbud som kommer in, säger Anna Ericsson till Fastighetsfolket.

Erbjöd Samhall ett billigare pris än de andra vid upphandlingen?
– Eftersom beslutet överklagats och upphandlingen alltså ännu pågår, kan vi inte säga vilket pris Samhall erbjöd, säger Anna Ericsson och påpekar att Swedavia inte heller lyder under offentlighetsprincipen. Men Samhall håller ett lägre pris, medger hon.

Hur ser ni på att de som nu är anställda vid terminalen på detta sätt förlorar sina jobb?
– Ibland innebär upphandlingsprocessen att de anställda blir kvar, och ibland att de måste avsluta sitt uppdrag. Det är inte vår sak att bedöma hur det påverkar individer, säger Anna Ericsson, som tillbakavisar att Samhall på detta sätt skulle få monopol på städningen på Arlanda.
–  Swedavia har vissa byggnader och fönsterputs som andra städföretag sköter. Samhall fick tilldelning enbart utifrån vår kravspecifikation och har inte särbehandlats på något sätt, säger hon.

Får Samhall uppdraget på terminalen betyder det dessutom att nästan dubbelt så många personer får jobb, framhåller Mohamad Elmarghichi, ombudsman Fastighets region Ost.
Men de 70-tal som har jobbat där förlorar ju sina jobb?
– De har hela marknaden att söka jobb på. De andra personerna har bara Samhall, svarar Mohamad Elmarghichi.

Nya uppdraget innebär 120-140 jobb för Samhall

  • Samhall ägs av staten, har omkring 21 000 anställda och omsätter runt sju miljarder kronor per år.
  • Det är Arbetsförmedlingen som anvisar personer till anställningar i Samhall. Syftet är att Samhall ska ge dem jobb som inte får jobb på annat sätt.
  • I prestigeuppdragen med städning på Arlandas terminaler ingår stora säkerhetskrav och nattarbete, vilket Samhall tidigare har sökt och fått dispens för.
  • För tre år sedan anmälde arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen svenska staten till EU-kommissionen. Skälet är att Almega tycker att de statliga subventioner Samhall får snedvrider konkurrensen om uppdrag med andra städföretag.
  • Subventionen de syftar på är merkostnadsersättningen, en årlig summa på omkring 4,4 miljarder kronor som Samhall får för att exempelvis täcka upp för att ha mer personal på varje plats. Ärendet ligger fortfarande för hantering av EU-kommissionen.
  • Samhall sköter redan städuppdraget på Arlandas terminaler 2,3 och 4.
  • Flygplatskoncernen Swedavias beslut att ge Samhall städuppdraget även vid terminal 5 har överklagats av det städföretag som nu har uppdraget, Rengörare Näslund.
  • Får Samhall städuppdraget på terminal 5 skulle det innebära omkring 120-140 tjänster inom Samhall, enligt Samhalls affärsområdeschef Jonas Rieck.