SD näst största parti bland Fastighets medlemmar

Nyheter

Fastighets kongress, som hålls vart fjärde år, är förbundets högsta beslutande organ. Åren däremellan hålls i stället ett förbundsmöte för att samla ombud från alla avdelningar i landet och diskutera aktuella frågor.

En del i årets möte var vilka frågor förbundet ska fokusera på och prioritera under 2018.
Det första är allt som rör Fastighets stora kongress, som hålls 25-27 maj nästa år. Det andra är de tre valen till riksdag, landsting och kommun som sker nästa höst och som facket kommer att vara engagerat i.

Dessutom finns ett tredje prioriterat område – organisation.
– Det handlar bland annat om att hjälpa våra lokala avdelningar att komma i gång med sin verksamhet. Vi behöver agitera och värva medlemmar och hjälpa klubbar och lokala arbetsplatsombud så att de kan värva själva. Och så har vi ett helt nytt verksamhetsområde – jämlikhet och ungdomsfrågor. I det vida begreppet organisation ingår allt som rör medlemsvård, säger Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande.

”Alla ska kunna leva på sin lön”

Intervjun

Sergio Laguna från region Syd undrar hur integration kommer in i förbundets prioriterade mål. Magnus Pettersson förklarar att det är något som ska ingå i alla förbundets verksamheter.
– Men integration ingår även i begreppet jämlikhet, det handlar inte bara om jämlikhet mellan könen, förklarar han.

Ansvarig för Fastighets jämlikhetsarbete är Yvonne Nygårds, förbundets andre ordförande, som tidigare förklarat att det bland annat handlar om att alla förbundets medlemmar ska få lika möjligheter till inflytande och delaktighet i facket.

 

Fråga till 3: Hur kan Fastighets bli mer jämlikt?

Yvonne Mårtensson, Sundsvall

Yvonne Mårtensson:
– Det handlar om att vara ute på fältet och synas och visa att vi finns och att alla är välkomna. Det gäller inte minst för de yngre, det är dem vi behöver.

José Romero, Göteborg

José Romero:
– Det första är att ge information till ungdomar redan när de gör praktik, vi måste hitta dem tidigt. När det gäller jämlikhet mellan män och kvinnor tror jag även där att man måste börja tidigt och jobba för att få bort könsrollerna. Fastighets kan påverka genom att till exempel lyfta kvinnor att bli skyddsombud och förtroendevalda i mansdominerade yrken. Och vi alla måste lyfta och diskutera frågorna.
– När det gäller integrationsfrågan måste vi förklara vad integration är och vi måste vara mer toleranta och konstruktiva än rasister och meningsmotståndare.

Ingela Tving, Enköping

Ingela Tving
– Vi är ett ganska kvinnodominerat förbund om man ser yrkesmässigt, särskilt inom städ. Jag tror att vi skulle behöva få hjälp av de mer mansdominerade förbunden, att backa upp oss så att vi också kan höja våra löner.
– Men inom förbundet tycker jag att vi är ganska jämlika, både när det gäller kön och etnicitet.

Nya i förbundsstyrelsen

  • Roger Sandlund väljs in som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.
  • Utöver honom väljs fyra suppleanter; Jessika Bäckman från region Nord, Timo Närhi från region Syd, Veronica Boström från region Tvärs och Silvio Siles från region Ost.