Trots nackoperation har Jan Bengtsson värk och kan inte lyfta tungt. Han har fram till nu jobbat 25 procent och anser själv att det är vad han orkar. Enligt Försäkringskassan ska han klara 100 procent.

Jans sjukpenning drogs in: ”Jag vill ju jobba”

Arbetsmarknad

Enligt Ekot har fackets juridikbyrå, LO-TCO Rättsskydd, hittills i år hjälpt 330 personer att överklaga. Det är mer än en tredubbling av antalet ärenden jämfört med förra året, innan Försäkringskassans kriterier ändrades.

Ökningen av överklaganden beror på att fler får avslag på sin ansökan om sjukpenning. Försäkringskassan avslog 13 procent av ärendena om sjukpenning i juni i år, enligt Ekot. Samma månad för tre år sedan avslogs 6 procent av ansökningarna.
– Det hela försvåras med debatten om vad som är ”normalt förekommande arbete”. Just nu är det en intetsägande beskrivning om vad som krävs och det är omöjligt för en läkare att avgöra det, säger Robert Sjunnebo, enhetschef för Försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd.

Han menar att Försäkringskassan inte utgår från vilka faktiska arbeten som finns att få när de gör sin bedömning av arbetsförmåga, utan gör bedömningen utifrån fiktiva arbeten.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vill förbättra detta. Hon säger till Ekot att det kommer ett åtgärdspaket för Försäkringskassans bedömningar om sjukpenning efter årsskiftet.

Fler samtal om indragen sjukpenning

Arbetsmarknad

Ökningen av avslag från Försäkringskassan märks även hos Fastighets. För precis ett år sedan larmade Gunnel Blom, fackligt ombud i Fastighets region Väst, om att antalet samtal om sjukpenningärenden hade ökat explosionsartat. Och trenden har hållit i sig sedan dess.
– Det har inte minskat, snarare ökat. Det som förändrats är att människor förlorar sin sjukpenning tidigare, redan efter 180 dagar, säger hon.

Hon råder alla att ompröva och överklaga beslut som de inte är nöjda med.
– Vi får ju rätt, ibland, säger Gunnel Blom.

När det gäller försäkringsärenden brukar LO-TCO Rättsskydd vinna mellan 40 och 50 procent av fallen. Just nu ligger siffran på 39 procent.
– Jag tror att det beror på det stora inflödet av sjukpenningärenden som är svåra att vinna. I nuläget ställs mer eller mindre orealistiska krav på läkarintygen och de är dessutom svåra att komplettera i efterhand, säger Robert Sjunnebo på LO-TCO rättsskydd.

Fastighets Gunnel Blom märker också en försämring i informationen till de som förlorar sin sjukpenning. Det sker inte längre något överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och Försäkringskassan.
– Jag har fått svaret att det beror på att det inte längre finns tid till det, men det leder till att många missar information och förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, säger Gunnel Blom.

Hon förklarar att många som får besked bara läser själva beslutet – att de blir av med sin sjukpenning. För att behålla sin SGI får det inte finnas något glapp mellan sjukskrivning och den dag då man skriver in sig hos Arbetsförmedlingen. När de någon dag senare kontaktar facket har de redan blivit av med sin intjänade SGI.
– Det är klart att man ska läsa hela brevet men alla klarar inte det, säger hon.

Försäkringskassans striktare rutiner

Försäkringskassan införde nya, striktare rutiner för förlängning av sjukskrivningar från den 1 november 2016.
Nu blir alla förlängningar av sjukskrivningar nya ärenden och kräver utredning. Försäkringskassan kan stoppa utbetalning av sjukpenningen under utredningstiden.

Omprövas flera gånger

• Dag 1–90 av sjukskrivningen:
Du har rätt till sjukpenning om du inte klarar ditt vanliga arbete.

• Efter dag 90:
Rätten till sjukpenning prövas. Du har rätt till ersättning om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig något arbete som du klarar.

• Efter dag 181:
Ny prövning. Du har rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden, eller om det är mycket troligt att du kan gå tillbaka till din arbetsgivare inom 365 dagar från att du blev sjuk.

• Efter 365 dagar:
Ytterligare utredning av rätten till sjukpenning. Du har bara rätt till ersättning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden, eller om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga på det sättet.

Källa: Försäkringskassan