I samband med Dagens arbetes rapportering före jul skrev Ali Esbati (V), ledamot i arbetsutskottet, flera frågor i en interpellation riktad till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Han undrade bland annat vilka åtgärder som regeringen skulle vidta med anledning av uppgifterna i Dagens Arbetes granskning och utifrån Statskontorets rapport som presenterades i maj förra året. Där kom det bland annat fram att kraven på Samhallanställda har ökat och att regeringen behöver se över sitt sätt att styra bolaget.

Kritiken mot Samhall

Näringsministern kallar facken till möte om Samhall

Arbetsmarknad

I stället för Ylva Johansson svarade i dag näringsminister Mikael Damberg (S) på interpellationen i riksdagen.
Damberg menade att han tar frågorna och kritiken som har kommit fram på stort allvar. Men han sa också att han känner stort förtroende för att ledningen på Samhall säkerställer de anställdas hälsa och att han inte tänker vidta några åtgärder utifrån Dagens arbetes granskning..

Damberg sa däremot att man kommer att se över de ekonomiska målen framöver. Men han påpekade också att det inte är de högt ställda ekonomiska målen som i första hand påverkat Samhall, utan snarare viljan att få ut fler medarbetare i arbete, både inom Samhall och till andra jobb utanför Samhall.
– Det är en balansgång. Det gäller att ha lagom höga mål för övergång, för alla kanske inte passar på den ordinarie arbetsmarknaden. Några kanske mår bättre och trivs bättre i en verksamhet inom ramen för Samhall även fortsättningsvis, sa Damberg.

Ali Esbati lyfte fram att kritiken om dålig arbetsmiljö på Samhall har kommit från flera håll och under lång tid och menade att det dessutom blivit tydligt att många inte vågar framföra sina åsikter eftersom de är rädda för repressalier. Han menade att det är viktigt att detta verkligen tas på allvar.

Kritiken mot Samhall

Damberg om Samhall: ”Ledning och fack måste ha bättre dialog”

Arbetsmarknad

Detta höll Mikael Damberg med om, men liksom när han intervjuades av Fastighetsfolket efter mötet med fackförbunden sa han att det är problematiskt att det finns två bilder av hur arbetsmiljösituationen är på Samhall. Medan Samhalls egen medarbetarundersökning visar att de anställda mår allt bättre vittnar de fackliga om motsatsen.
– Jag hoppas att vi får fokus på de kvalitetsbrister som har kommit fram, men också att vi får en mer gemensam bild över hur vi tar Samhalls verksamhet, som är viktig för många funktionshindrade, vidare.