Kritiken mot Samhall

Facken laddar inför ministermöte om Samhall

Arbetsmiljö

Under de senaste månaderna har arbetsmiljön på Samhall kritiserats från flera olika håll. Det ledde bland annat till att näringsminister Mikael Damberg (S) ordnade ett möte med representanter från de LO-fack som har avtal med Samhall. Facken fick framföra sina åsikter och det som Damberg lyfte fram som den viktigaste slutsatsen från mötet var att företaget måste få en bättre dialog med facken.

Efter det har Samhall bjudit in till två möten. Just nu pågår ett långt gemensamt möte med företagsrådet och den centrala arbetsmiljökommittén, Samhalls skyddskommitté.

Monica Lingegård, Samhalls vd, har också tagit initiativ till ytterligare ett möte nu på fredag med LO:s Samhallgrupp. Enligt tidningen Dagens arbete hålls mötet för att höra mer om den kritik som har framförts från fackförbunden.

Fastighets kommer att representeras av Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman.
– Det känns bra att Samhall tar det här initiativet och det känns bra att få möjlighet att träffa ledningen för att kunna framföra medlemmarnas åsikter, säger han och fortsätter:
– Vi vill framför allt lyssna och se hur företaget ser på det som har hänt och hur de ska jobba för att komma tillrätta med problem som till exempel den stora personalomsättningen, säger han.