Dagens Arbete rapporterade i december om hur arbetsmiljön på Samhall försämrats under de senaste åren och att klagomål kom från många håll i landet.

Kritiken mot Samhall

Samhall vidtar inga åtgärder efter arbetsmiljölarm

Arbetsmiljö

De skrev om ökad press och om anställda som är rädda för att få repressalier eller till och med få sparken om de klagar. Dagens Arbete berättade också om anställda som fått göra farliga och slitsamma arbetsuppgifter, utan anpassning till deras funktionsnedsättning.
Det var det här som fick Mikael Damberg att reagera och kalla fackförbunden som har avtal med Samhall till ett möte.

Fastighets kommer att representeras av Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman.
– Jag har bett förtroendevalda runt om i landet att ge sina synpunkter och jag tycker mig se flera mönster. En del saker får man acceptera och behandla som regionala och lokala problem, men jag ser ett några generella saker, säger han och fortsätter:
– Dels den stora omsättningen på chefer och oron som det ger. Det blir ett arbetsmiljöproblem för våra medlemmar. Dels att relationen mellan Fastighets och företaget på många håll upplevs som ansträngda. Och slutligen att många har synpunkter på hur Samhall arbetar, eller inte arbetar, med matchning.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets.

Bilden som kommit fram i Dagens Arbetes granskning stämmer också väl överens med den som anställda, skyddsombud och fackliga representanter gett i Fastighetsfolket under de senaste åren.

Kritiken mot Samhall

Skyddsombud kritiserar Samhalls arbetsmiljö i brev till vd

Arbetsmiljö

I somras fick huvudskyddsombudet Jari Skytt i Göteborg nog och skrev ett öppet brev direkt till företagets vd Monica Lingegård. Han hade synpunkter på arbetsmiljön och kritik om att inget gjordes för att förbättra situationen. Han skrev om utanförskap, hårdare press, dåliga arbetsplatser och avsaknad av omklädningsrum.

Efter det åkte Samhalls marknadsdirektör, Mats Eliasson, till Göteborg för att träffa Jari Skytt. Men trots löften om förbättringar menar Jari Skytt att inget förändrats ännu.
– Jag är, milt sagt, besviken. Eliasson sa att jag måste ge dem tid innan det skulle bli någon förändring men hittills har ingenting hänt. Det har inte hänt någonting över huvud taget, säger han.
Han menar att den stora omsättningen på chefer är en bidragande orsak till att situationen inte blir bättre.
– Cheferna i dag vågar inte kritisera. De som har gjort det är inte kvar längre, säger Jari Skytt.

I går, måndag, skrev vi också om hur relationerna mellan facket och arbetsgivaren i Göteborg, som enligt Fastighets lokala klubb blivit allt sämre.

Monica Lingegård har sagt i en intervju att hon är medveten om att det finns problem i Göteborg, men enligt rapporterna till Fastighetsfolket finns de inte bara där.

Kritiken mot Samhall

Stress på Samhall – men några har inget att göra

På jobbet

I augusti skrev vi om att arbetssituationen skiljer mycket mellan olika arbetsplatser. Medan vissa får slita hårt har andra anställda inget att göra. Så ser det bland annat ut i Skellefteå.

Samma bild beskrev Renée Lok, anställd på Samhall och regionalt skyddsombud i Dalarna, året innan, 2016. Detta efter larm om växande arbetsmiljöproblem på flera arbetsplatser i hennes område.
– Besöken bekräftade tyvärr de larmrapporter som jag fått. Jag har träffat anställda som berättar att de har för mycket att göra och att de känner att de inte klarar av jobbet på grund av sin nedsatta arbetsförmåga. Men jag har också mött andra som sagt att de har för lite arbetsuppgifter, sa hon.

Renée Lok är regionalt skyddsombud i Dalarna.

I april förra året skrev Fastighetsfolket också om att Samhall var det företag med Fastighetsmedlemmar som fått flest anmälningar till Arbetsmiljöverket. Skyddsombuden har påtalat brister i den fysiska arbetsmiljön, som att det saknas omklädningsrum och toaletter. Men de har också klagat på hög arbetsbelastning och otillräckligt utbildning.

Larm om arbetsmiljön på Samhall

Arbetsmiljö

Detta märktes redan år 2016 då Fastighetsfolket gjorde en rundringning bland Samhalls huvudskyddsombud.
– Här på Samhall kliar sig folk i huvudet över de höga sjukfrånvarosiffrorna. De ser inte kopplingen att det är jobbet som gör att folk går sönder, sa huvudskyddsombud Mikael Brodin.

I december 2015 skrev Fastighetsfolket om oron från Annica Falck, Fastighets representant i Samhalls företagsråd, om att skyddsombuden inte hade tid att granska arbetsmiljön på nya städuppdrag.
– Jag är orolig för att det kan leda till sämre arbetsmiljö för våra medlemmar, sa hon.

Tuffa arbetsvillkor på Samhall

På jobbet

Tidigare under 2015 kom rapporter om problem på Samhall i Linköping. Då hade huvudskyddsombudet Kenneth Johansson fått klagomål om arbetssituationen under en längre tid.
Det gällde bland annat om Carina Hagelberg. Hon märkte tydligt hur kraven hade förändrats. I stället för att få städa i sin egen takt på ett objekt, som hon gjort under många år, hade hon blivit ansvarig för städning på flera olika objekt och beskrev att hon ofta kände hur tiden inte räckte till.
– Jag klarar inte av att hatta från ett objekt till ett annat. När det är som värst skakar jag i hela kroppen och har lätt för gråt. Jag är helt slut när jag kommer hem på kvällen, berättade hon.

Något annat som kritiserats av anställda och fackliga är effekterna av helgscheman på Samhall, vilket är tungt och inte ger tillräcklig tid för återhämtning.
– Det här görs för att det ska passa för kunden, men att jobba varannan helg klarar inte alla medarbetare, säger vice klubbordförande Olga Kronström.

Fastighetsfolket har också skrivit om lokaler som inte fungerar och om underbemanning som skapar stress. Vi har skrivit om hög omsättning av chefer vilket lett till otrygghet på arbetsplatserna, om att utvecklingsanställda inte fått tillräcklig handledning och om berg av övertid.
Rösterna kommer från många håll och har hörts under lång tid. Men de har intensifierats under det senaste året.

Kritiken mot Samhall

”Vart är Samhall på väg?”

Debatt

I oktober förra året skrev Katarina Eriksson, driftledare på städ på Samhall i Eskilstuna, ett debattinlägg om sin bild:
”Vi ska föreställa ett företag som värnar om dem som står utanför arbetsmarknaden men här räknar vi huvuden och inte kraften bakom ansiktet. Matchning sker, men utan att ta reda på vad folk kan och bör göra. Folk med ryggproblem får jobb som innebär tunga lyft, de med trasiga ben får objekt stora som tre fotbollsplaner”, skrev hon.