Kritiken mot Samhall

”Det kändes som att de förstår och vill åtgärda”

Arbetsmiljö

Uppmärksamheten kring Samhall fortsätter. Sedan årsskiftet har näringsminister Mikael Damberg (S) träffat LO:s Samhallgrupp. Därefter har även företagets vd, Monica Lingegård, gjort det. Hon och företagets ledning har också deltagit på ett extrainsatt arbetsmiljömöte med både företagsrådet och den centrala arbetsmiljökommittén.

I dag, onsdag, har också ett tiotal Socialdemokratiska ledamöter från riksdagens arbetsmarknads- och näringsutskott träffat LO:s Samhallgrupp. Där ingår de sju LO-fack som har avtal med Samhall, däribland Fastighets.

Raimo Pärssinen, Socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Från arbetsmarknadsutskottet deltog bland andra ordförande Raimo Pärssinen, som själv har varit ute på Samhallarbetsplatser och redan tidigare fått med sig kritik mot hur Samhall fungerar. Han menar att den bilden förstärktes genom dagens möte.
– Mest anmärkningsvärt är att man inte följer arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen som man ska. Det är basala saker som ska följas på alla våra arbetsplatser, säger han och fortsätter:
– Det andra som kommit fram är en mer långsiktig diskussion om Samhall och allt som ingår i ägarbeskrivning. Men först måste vi försäkra oss om att få ordning på de basala delarna.

Vad konkret kan ni i utskotten göra?
– Det som står närmast är ett möte med bolagets vd, Monica Lingegård, där hon får chans att svara på våra frågor. Men vi behöver också ta en diskussion med arbetsmarknadsdepartementet och se vad det finns för möjligheter och vad man kan göra, säger Raimo Pärssinen.

Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets, var en av de fackliga som deltog på mötet och även han tycker att det var ett givande möte.
Har ni ställt några krav eller kommit med särskilda önskemål om vad som behöver förändras?
– Vi har inte kommit med några krav eller lösningar, det är i första hand Samhall som äger frågan att förändra. Vi fackliga kan bara använda de verktyg vi har i form av kollektivavtal, arbetsmiljölag och så vidare. Nu har det framför allt handlat om att beskriva den verklighet och de problem som våra medlemmar möter på arbetsplatserna, säger han.